Pan Marek często robi zakupy przez internet. – Na jednej ze stron zauważyłem komunikat, że zespół stara się, by opis i zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za różnice w kolorach i odcieniach produktów, które wynikają z różnic ekranów komputerów kupujących. Co więcej, była też informacja, że zespół nie odpowiada za błędne podanie rozmiarów i właściwości towaru przez producenta. Wydaje mi się, że nie jest to do końca zgodne z prawem – pisze czytelnik.
Wszystko wskazuje na to, że pan Marek ma rację. Zgodnie z przepisami sklep jest zobowiązany udzielić klientowi jasnych i zrozumiałych informacji, które nie wprowadzają w błąd co do produktu. To istotne zwłaszcza przy sprzedaży elektronicznej, na odległość, kiedy decyzję o zakupie podejmuje się na podstawie informacji zamieszczonych na stronie, czyli zdjęcia i opisu. Jeśli znajdzie się w nich błąd, klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową. Za rozbieżność między towarem, który zamówiliśmy, a tym, który otrzymujemy, odpowiada sprzedawca i jest ona podstawą do zwrotu.
Reklama
Pan Marek przytacza w liście zapis, w którym sprzedawca informuje, że nie odpowiada za informacje niezgodne z rzeczywistością podane przez producenta. Nie ma do tego prawa, o każdej zmianie powinien poinformować klienta. Oczywiście może dowolnie modyfikować dane zamieszczone na stronie, zmieniać parametry techniczne, ale moment zakupu przez klienta jest dla sprzedawcy wiążący – towar musi spełniać te parametry, które były wtedy podane w opisie.

Reklama
Mimo że przy zakupach na odległość klienci mają coraz więcej praw, to wciąż pojawiają się w regulaminach zapisy sprzeczne z ustawą konsumencką. Zdarzają się sprzeczne również z kodeksem cywilnym. Ten zaś wskazuje, że postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za nienależyte wykonanie zobowiązania, są nieważne. Jeśli więc taka wzmianka pojawi się na stronie internetowej sklepu, nie jest ona w żaden sposób wiążąca.
Podstawa prawna
Art. 385 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Art. 12, 44–45 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).