Zmiany w prawie w 2023 roku dotyczą różnych obszarów. Wybraliśmy - naszym zdaniem - najważniejsze z nich, dotyczące prawa karnego, budowlanego, zmian w podatkach i kodeksie pracy.

Zmiany w podatkach

Niektóre podatkowe przepisy Polskiego Ładu znajdą zastosowanie dopiero w 2023 r., gdy przyjdzie nam rozliczać PIT-y za zeszły rok. Czekają nas też m.in. zmiany stawek VAT za energię i paliwa, podwyżki podatku od nieruchomości oraz zmiany w CIT. Oto przegląd najważniejszych nowości w prawie podatkowym.

PIT-2 w 2023 r. Jak wypełnić poszczególne rubryki

PIT-2. Kto i kiedy powinien złożyć ten formularz [ZMIANY 2023]

Zmiany 2023. PIT-11: Pracodawca musi uwzględnić Polski Ład

Nad niektórymi ulgami warto się zastanowić i spróbować skorzystać.

PIT 2022 r. Jakie ulgi podatkowe możemy rozliczyć

Rozliczenie PIT za 2022 r.: Przegląd najpopularniejszych ulg podatkowych

Od 1 stycznia 2023 r. VAT na gaz, paliwo, ciepło i prąd wróci do stawki 23%. Żywność nadal będzie objęta stawką 0%.

Stawki VAT 2023. Co oznacza koniec tarczy antyinflacyjnej

Dzięki Slim VAT 3 więcej firm zyska status małego podatnika, cześć procedur będzie prostsza, a pomyłka w VAT przestanie być traktowana jak oszustwo.

Zmiany 2023. Slim VAT 3 w pigułce: oto najważniejsze punkty ustawy

W 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt. Podatnicy nadal mogą natomiast wybrać sposób rozliczenia roku 2022.

Najem prywatny – zmiany podatkowe w 2023 r.

Zmiany w podatkach lokalnych

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego zwiększy się w 2023 roku. Wszystko za sprawą wzrostu ceny żyta, która jest podstawą do obliczania tej daniny. Kto musi płacić podatek rolny, w jakiej kwocie oraz jakie są zwolnienia i ulgi. Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Podatek rolny: Jaka kwota, kto musi zapłacić, dla kogo zwolnienia

Podatek rolny 2022: Ile wynosi stawka?

Podatek rolny - terminy płatności

Podatek leśny

Właściciele lasów zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Stawki poszły mocno w górę w związku z cenami drewna.

Podatek leśny - w jaki sposób ustala się wysokość

Stawki podatku leśnego na 2023 rok

Jak obliczyć podatek leśny?

Podatek od posiadania psa

Podatek od psa to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Wysoka inflacja w przyszłym roku uderzy również po kieszeniach właścicieli psów. Za swoje czworonogi będą musieli zapłacić wyższy podatek niż dotychczas.

Kto ma płacić podatek od psa

Podatek psa. Ile wyniesie w 2023?

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy lub miasta. Stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Określa je corocznie w drodze obwieszczenia minister finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając je do pełnych groszy w górę. Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 proc.

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – górne granice stawek

Kto płaci podatek od nieruchomości

Podatek transportowy

Jeśli podatnik posiada pojazdy i urządzenia, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawka podatku wynosi 3897,01 zł. Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych 2023

Terminy i sposoby płatności podatku

Zmiany w prawie karnym

Reforma prawa karnego zaostrza m.in. kary za najcięższe przestępstwa i wprowadza bezwzględne dożywocie oraz konfiskatę aut pijanych kierowców.

Zaostrzenie kar, konfiskata pojazdu. Nowelizacja kodeksu karnego czeka na podpis prezydenta

Bezwzględne dożywocie oraz konfiskata aut pijanych kierowców

Nowelizacja kodeksu karnego: Konfiskata rozumu lub przepadek uczciwości [OPINIA]

Zmiany w prawie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy - Kodeks pracy 2023 ureguluje zasady pracy zdalnej. Będzie ona możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Praca zdalna 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy

Badanie trzeźwości pracowników [ZMIANY 2023]

Praca zdalna 2023: Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Zmiany w urlopach 2023 - Od czerwca 2022 roku na implementację w polskim prawie czeka dyrektywa work-life balance, która wprowadza znaczne zmiany w urlopach dla pracowników - jedne wydłuża, a inne - wprowadza całkowicie nowe.

5 ułatwień dla rodziców w 2023 roku: Te zmiany w prawie uproszczą opiekę nad dzieckiem [NOWE URLOPY, PRACA ZDALNA]

Wynagrodzenie minimalne 2023

Od stycznia 2023 r. wzrośnie płaca minimalna

Pensja minimalna w 2023 wyższa niż zapowiadano. Będą dwie podwyżki

Płaca minimalna 2023: Stawka miesięczna, godzinowa, inne świadczenia

Składki do ZUS 2023

W skomplikowanym systemie, jaki stworzył Polski Ład, wysokość wpłat do ZUS i prawo do ulg zależą od formy opodatkowania, wysokości dochodów i przychodów z biznesu. Składki podstawowe, płacone przez większość prowadzących działalność gospodarczą są liczone od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (6935 zł × 60 proc. = 4161 zł), więc wyniosą w przyszłym roku:

  • emerytalna - 812,23 zł
  • rentowe - 332,88 zł
  • chorobowa - 101,94 zł
  • wypadkowa - 69,49 zł
  • Fundusz Pracy - 101,94 zł
  • razem - 1418,48 zł

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorców. Ile wyniosą w 2023 r.? Kto może zapłacić mniej?

Prawa konsumenta: Dyrektywa Omnibus

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie ważne zmiany prawa konsumenckiego, wdrażające trzy unijne dyrektywy: Towarową, Cyfrową i Omnibus, które nakładają na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami szereg nowych obowiązków.

Dyrektywa Omnibus: Co się zmieni od 2023 dla przedsiębiorców i konsumentów

Dyrektywa Omnibus: Co się zmieni od 2023 dla przedsiębiorców i konsumentów

Dyrektywa Omnibus: Zmiany w prawach konsumenta w 2023 roku