Sprzedawca nie chce przyjąć zwrotu kupionego przeze mnie towaru z tego powodu, że do transakcji doszło w serwisie Allegro, a nie w prowadzonym przez niego odrębnie sklepie internetowym. Czy ma prawo odmówić?

TAK: Ale wyłącznie wówczas, gdy do transakcji doszło w wyniku aukcji. Innymi słowy – jeśli kupujący mogli oferować coraz wyższą cenę za towar, czyli przebijać swoje oferty, a ostatecznie towar kupował ten, który zaproponował najwyższą kwotę. Zgodnie z art. 34 ust. 11 ustawy, jeśli umowa jest zawarta w drodze aukcji publicznej, to nie stosuje się do niej prawa do odstąpienia w ciągu 14 dni. Warto jednak pamiętać, że wiele aukcji w serwisie Allegro w rzeczywistości aukcjami nie jest. To zwykłe oferty ze sztywno ustaloną ceną, które klient przyjmuje (zawierając umowę) poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. W takiej sytuacji prawo do zwrotu towaru jak najbardziej przysługuje, mimo że do transakcji doszło w portalu Allegro.

Odpowiedź dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 25 grudnia 2014 r., kiedy w życie weszła ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 82).
Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Gdzie szukać pomocy:

● miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów – to oni pomagają w sprawach indywidualnych zarówno jeśli chodzi o poradnictwo, jak i ewentualne reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, kontakt do właściwego rzecznika można znaleźć na stronie: uokik.gov.pl
● organizacje konsumenckie – świadcząc porady i pomoc prawną, angażują się też w konkretne spory. Najważniejsze z nich to: Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (http://www.konsument.gov.pl/). Ta ostatnia organizacja jest właściwa przy sporach z firmami spoza Polski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nie pomoże on w indywidualnej sprawie, ale powtarzające się skargi mogą go skłonić do wszczęcia postępowania o zbiorowe naruszenie interesu klientów (np. w przypadku niewłaściwych regulaminów e-sklepów)
● prokuratura i policja – nie tylko wtedy, gdy sprzedawca okaże się oszustem, ale także wówczas, gdy nie dopełni ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny