Pani Wanda wybiera się na jesienne wczasy. – Niedawno biuro podróży przysłało mi informację, że z powodu wzrostu kosztów będę musiała dopłacić 500 zł. Czy biuro miało prawo podnieść cenę wycieczki? Przekazano mi także, że mogę odrzucić warunki, ale stracę część wpłaconych pieniędzy. Jak powinnam postąpić? – pyta czytelniczka.
Podniesienie ceny wycieczki przez biuro podróży jest dopuszczalne, o ile zostaną spełnione określone warunki. Przede wszystkim nasza czytelniczka powinna dokładnie przejrzeć podpisaną z biurem podróży umowę. Niektórzy operatorzy zastrzegają w umowach możliwość zmiany ceny wykupionej już wycieczki. Jeśli więc w umowie, którą pani Wanda podpisała, takiego zapisu nie było, biuro nie może zmienić warunków finansowych. Jeśli taki zapis w umowie się znalazł, warto zaznaczyć, że biuro może podnieść cenę tylko w niektórych przypadkach. Regulują to przepisy o usługach turystycznych. Wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków i innych opłat należnych za usługi turystyczne, a także wzrost kursów walut mogą tłumaczyć zmianę warunków finansowych wycieczki na niekorzyść klienta.
Nasza czytelniczka nie precyzuje, z racji na jaki wzrost kosztów biuro podróży podniosło cenę wycieczki. Jeśli powód był zgodny z tymi, jakie zapisano w ustawie, a w umowie zawartej z klientem było zastrzeżenie o możliwości wzrostu ceny w określonych przypadkach, biuro podróży miało prawo podnieść opłatę.
Uwaga! Operator nie może wysłać jedynie informacji o zmianie ceny. Przepisy prawa wymagają udokumentowania wzrostu kosztów. Biuro musi też wskazać, w jaki sposób zdarzenie warunkujące zmianę umowy miało wpływ na podwyżkę. Dlatego wraz z informacją o zmianie ceny biuro powinno przesłać wyliczenia, który czynnik i w jaki sposób zmusił do podniesienia kosztów.
Warto też zauważyć, że nawet jeśli zewnętrzne czynniki wymuszają niekorzystną dla klienta cenę, to biuro podróży nie może w dowolnym momencie poinformować o konieczności dopłaty. Jeśli do wycieczki zostało mniej niż 20 dni, cena nie może już ulec zmianie.
Biura podróży często też wykorzystują nieznajomość przepisów przez klientów i przy informacji o wyższej cenie wycieczki zaznaczają, że rezygnacja oznacza zwrot tylko części wpłaconych pieniędzy. To postępowanie niezgodne z prawem. Dlatego nasza czytelniczka, jeśli zrezygnuje z wycieczki, powinna też dostać od biura całą zapłaconą kwotę.
Podniesienie ceny wycieczki przez operatora nie oznacza końca marzeń z wyjazdu wakacyjnego. Pani Wanda może też za pośrednictwem tego samego biura podróży znaleźć inną wycieczkę w tej samej cenie, przy droższej – dopłacić brakującą kwotę. Jeśli wyjazd jest tańszy od wykupionego, różnicę w cenie powinien zwrócić organizator wycieczki.
Podstawa prawna
Art. 14–17 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 884).