– Poza uczciwymi przedsiębiorcami, którzy działają w obszarze pokazów handlowych, jest też duża grupa nieuczciwych, którzy m.in. dokonują bardzo poważnych nadużyć w odniesieniu do seniorów, nierzadko wprowadzają konsumentów w błąd, oferując produkty niewarte swojej ceny – tłumaczył Chróstny.
I podkreślał: – Naszym celem jest ograniczenie tego problemu społecznego. Zdiagnozowaliśmy zatem podstawowe obszary. Projekt w wyjściowej wersji będzie przewidywał minimalne, konieczne do wdrożenia w celu ochrony konsumentów rozwiązania. Jesteśmy jednak gotowi do rozszerzenia go po zapoznaniu się z uwagami, które spłyną do nas w toku konsultacji społecznych.