Tak, przedsiębiorca może upoważnić pracownika do udziału w postępowaniu przetargowym, należy jednak dopełnić wymaganych ustawowo formalności związanych z pełnomocnictwem, jakie ten powinien przedstawić komornikowi.
Z art. 845 kodeksu postępowania cywilnego m.in. wynika, że do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Co do zasady ruchomości podlegają sprzedaży licytacyjnej, co wynika z art. 867 k.p.c. – zgodnie z tą regulacją zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 8661, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej. Natomiast cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.