Ochroniarz zatrzymał cię przy wyjściu ze sklepu i żąda pokazania zawartości torebki lub plecaka - czy ma do tego prawo?

Na początku warto zaznaczyć, że uprawnienia pracownika ochrony w stosunku do klienta sklepu są uzależnione od posiadanej przez niego legitymacji. Od 1 stycznia 2014 roku istnieją dwa rodzaje takich dokumentów – legitymacja pracownika ochrony oraz legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 grudnia z 2013 roku szczegółowo regulują zakres uprawnień przyznawanych na podstawie każdego z tych dokumentów.

Ochroniarz niekwalifikowany – (prawie) zwykły obywatel