Jak najłatwiej odzyskać pieniądze za niezrealizowaną przez biuro turystyczne usługę? Co zrobić, gdy biuro podróży upadało? Jeśli płaciłeś kartą, skorzystaj z formy reklamacji chargeback – bank zwróci należną Ci kwotę.

Jak to działa?

Proces przeprowadzania procedury chargeback (obciążenie zwrotne) rozpoczyna się w momencie, gdy akceptant (tutaj biuro podróży) nie uznaje uzasadnionej reklamacji posiadacza karty, który jest przekonany, że:

• otrzymał usługę inną niż ta, za którą zapłacił;
• usługi nie otrzymał;
• usługa, za którą zapłacił kartą, nie jest zgodna z wybraną przez niego ofertą.

Aby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, należy udowodnić wydawcy karty – bankowi, że reklamacja została złożona u akceptanta. Do tego wymagane jest przedstawienie bankowi potwierdzenia zawarcia umowy, dokonania płatności, pisma stwierdzającego czynności reklamacyjne oraz odpowiedź akceptanta wskazującą na nieuznanie reklamacji. Jeśli bank uzna, że reklamacja jest zasadna – posiadacz karty otrzyma zwrot pieniędzy na konto. Dalsze etapy procedury reklamacyjnej nie wymagają już aktywności posiadacza karty. Przeprowadza je bank – wydawca karty.

Jakie karty?

Posiadacze zarówno kart debetowych, kredytowych i obciążeniowych mają prawo korzystania z usługi chargeback. Nie ważny jest również fakt, przy współpracy z jaką organizacją płatniczą (np. Visa czy Mastercard) karta została wydana.

Jakie transakcje?

Obciążenie zwrotne może być zrealizowane tylko i wyłącznie wtedy, gdy transakcja dokonana została za pomocą karty płatniczej. Karta oferuje nam klika możliwości dokonywania zapłaty. Za usługę zapłacić możemy w sposób „tradycyjny”, korzystając w punkcie sprzedaży z terminalu płatniczego (POS). Kolejną formą są transakcje internetowe bądź telefoniczne, gdzie autoryzacja transakcji następuje po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego CVV lub CVC.

Z usługi chargeback możemy również skorzystać, gdy bankomat nie wypłacił nam żądanej kwoty

Należy zatem pamiętać, że płatność za usługę przelewem, nawet z wykorzystaniem karty płatniczej, bowiem możliwość taką oferują niektóre banki funkcjonujące na polskim rynku, nie będzie mogła stanowić podstawy roszczeń z wykorzystaniem procedury chargeback.

Upadek biura podróży – nowe, specjalne zasady reklamacji

Wraz z falą upadłości biur podróży większość punktów zlikwidowała możliwość zapłaty kartą za oferowane wczasy z obawy przed procedurą chargeback. Istnieje jednak szansa, że sytuacja ta ulegnie zmianie, bowiem przedstawiciele banków w porozumieniu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych przyjęły nowe zasady rozpatrywania reklamacji. Jak czytamy w komunikacie prasowym OSAT: „przed złożeniem reklamacji w Banku, Klient zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do złożenia reklamacji we właściwym Urzędzie Marszałkowskim. Bank ma prawo do rozpoczęcia procedury chargeback dopiero, jeśli Klient otrzyma ostateczną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą braku zwrotu pełnej lub częściowej kwoty”.

Procedura chargeback dla klienta banku jest bezpłatna

Ile to trwa?

Procedura zwrotu żądanej kwoty powinna zakończyć się w ciągu 45 dni. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na stopień skomplikowania sprawy, konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz kwestię porozumienia z akceptantem. W przypadku, gdy decyzja o przeprowadzeniu obciążenia zwrotnego zostanie uznana za niezasadną, możliwe jest wznowienie procesu, a sprawa trafi pod arbitraż międzynarodowej organizacji płatniczej.