Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto dodatkowo sprawdzić, czy obóz lub zimowisko zostały zgłoszone w bazie danych o wypoczynku dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowe.
Synowie pani Marty co roku wyjeżdżają z harcerzami: w wakacje na obozy, w czasie ferii na zimowiska. W tym roku jednak w kadrze szczepu nastąpiła pokoleniowa zmiana warty. Starych nauczycieli zastąpili młodzi studenci, którzy mają ferie w innym terminie niż uczniowie i zimowiska zorganizować nie mogą.
Pani Marta postanowiła wysłać synów na obóz narciarski, znalazła nawet ciekawe oferty last minute. – Ale jak sprawdzić, czy można wierzyć organizatorom? – martwi się zatroskana matka.
Pani Marta powinna przede wszystkim bardzo dokładnie przeczytać warunki oferty i umowy. Dobrze poszukać rekomendacji dla organizatora wypoczynku wśród znajomych dzieci i zaprzyjaźnionych rodziców. To najczęściej najlepsza gwarancją, że wyjazd spełni oczekiwania zarówno dzieci, jak i rodziców.
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto dodatkowo sprawdzić, czy obóz lub zimowisko zostały zgłoszone w bazie danych o wypoczynku dostępnej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.wypoczynek.men.gov.pl).
Baza zawiera numer zgłoszenia, dane organizatora (jeśli jest nim firma lub instytucja; jeśli to osoba prywatna, jej dane osobowe udostępniane są na pisemny wniosek), liczbie uczestników, terminie i lokalizacji zimowiska. Wpisanie imprezy do tego rejestru oznacza spełnienie formalnych wymagań stawianych organizatorom wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Organizator powinien zarejestrować turnus zimowy w zasadzie do 1 października minionego roku, a najpóźniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Rejestracji podlegają także zimowiska, półkolonie i zajęcia organizowane w ramach akcji „Zima w mieście”. Przed ostateczną decyzją warto zwrócić uwagę na kwalifikacje opiekunów, a także na to, ilu ich przypada na grupę dzieci.
Jeden wychowawca nie może mieć więcej niż 20 podopiecznych, a jeśli zajmuje się dziećmi do 10. roku życia – 15. Ważną informacją może być sposób zorganizowania pierwszej pomocy, np. czy na zimowisku jest zatrudniona pielęgniarka. Warto sprawdzić również zakres ubezpieczenia.
Gdyby okazało się, że na zimowisku coś jest nie tak, koniecznie trzeba interweniować. Niewystarczającą opiekę należy zgłosić kuratorowi oświaty, na którego terenie odbywa się zimowisko. Zastrzeżenia do warunków higieniczno-sanitarnych zgłaszamy do lokalnej placówki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr. 12, poz. 67), ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 9 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 218, poz. 1696).