Nie można wyłączyć odpowiedzialności za odwołanie koncertu, zmianę jego godziny oraz programu – stwierdziła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klauzule takie były stosowane przez Europejską Agencję Reklamową, która organizuje trasy koncertowe, wystawy oraz imprezy targowe.
W związku ze skargami na przedsiębiorcę UOKiK wszczął postępowanie i stwierdził, że agencja stosowała postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Na ich podstawie przedsiębiorca mógł m.in. bez powiadomienia oraz zwrotu pieniędzy odwołać lub zmienić godzinę czy program koncertu.