Czas na zgłoszenie roszczeń upłynie po 3 miesiącach od daty obwieszczenia upadłości OLT Express Regional Sp. z o.o. w Monitorze Polskim, czyli 28 grudnia 2012 roku.

Zgłoszenia można kierować listownie lub za pośrednictwem biura podawczego sądu - Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VI Wydział Gospodarczy (sprawy upadłościowe i naprawcze), ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.