Prawo nie pozwala organizatorowi wyjazdu dowolnie i z byle powodu żądać wyższej opłaty. Przede wszystkim biuro podróży nie może zmieniać cen, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 21 dni.
Tak postanowił Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), który uznał za niedozwoloną klauzulę umowną zapis: „Zmiana ceny imprezy turystycznej może nastąpić nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”. Niedopuszczalne jest więc postanowienie przewidujące podniesienie ceny w 5, 10, a nawet 20 dniu przed wyjazdem.
SOKiK podkreślał, że nawet w przypadku gdy konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez uiszczania dodatkowych opłat, to i tak, gdy podwyższenie następuje w krótkim czasie poprzedzającym imprezę, konsument jest stawiany w sytuacji przymusowej.