Niemal 4 mln zł kary. Tyle na wielkopolską firmę Exito nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Firma ma też zaprzestać stosowania kwestionowanych praktyk ze względu na nałożony na nią rygor natychmiastowej wykonalności oraz wysłać swym klientom listy z informacją o wydanej decyzji.
To rekordowo wysoka kara nałożona na przedsiębiorcę zarabiającego na organizacji pokazów.
Exito to – jak wskazuje UOKiK – firma, która sprzedaje na pokazach maty lecznicze, urządzenia do masażu, roboty kuchenne, oczyszczacze powietrza i inne. Ofertę kieruje w dużej mierze do seniorów. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływało wiele skarg. Dały one podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Exito w maju 2019 r.
Firma, by ściągnąć ludzi na pokaz, wabiła ich obietnicą prezentu dla każdego gościa. Pracownicy Exito, jak wynika z ustaleń urzędników, informowali również o losowaniu nagród wśród osób, które przyjdą.
„W rzeczywistości upominki nie istnieją, a wylosowana «nagroda» tak naprawdę jest płatna – pracownicy przedstawiają umowę jej zakupu” – podkreśla UOKiK. Wielu seniorów myślało, że podpisuje po prostu potwierdzenie odbioru nagrody. Tymczasem zawierali umowę sprzedaży.
Urzędnicy zwrócili też uwagę na nieistniejące promocje. Firma prezentuje bowiem swą ofertę, przekonując, że tylko tu i teraz można nabyć towar w specjalnej, obniżonej cenie. Sęk w tym, że cena standardowa, ta wyższa, nigdy nie istniała. Nadal wiele osób ulega takim praktykom, natomiast od lat są one uważane za niezgodne z prawem.
I kolejny zarzut do Exito: firma twierdzi, że konsumenci nie mogą zrezygnować z zakupów, ponieważ kupili produkty z promocji lub wyroby medyczne. Jest to niezgodne z prawem – każda osoba, która zawiera umowę na prezentacji, może odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni.
– Nie ma taryfy ulgowej dla firm, które oszukują seniorów. Celem Exito była jak największa sprzedaż metodami sprzecznymi z prawem. Nie znalazłem w tym przypadku żadnych okoliczności łagodzących, dlatego nałożyłem wysoką karę. Jest to do tej pory najwyższa kara za pokazy. Mam nadzieję, że to będzie lekcja dla nieuczciwych przedsiębiorców – wskazał Marek Niechciał, prezes UOKiK, cytowany na stronie urzędu.
Wydana przez prezesa decyzja jest nieprawomocna. Ukarany przedsiębiorca może odwołać się do sądu.
Od kilkunastu miesięcy widać, że ochrona seniorów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi jest oczkiem w głowie prezesa UOKiK. W lipcu nałożył on ponad 2,7 mln zł kary na firmę VGET Polska. Przedstawiciele tej firmy zapraszali seniorów na pokazy medyczne, badali ich i przekonywali o istnieniu schorzeń, na które lekarstwem może być tylko wyjątkowy produkt akurat dostępny w miejscu wykonania badania.