Jutrzejsza uchwała Sądu Najwyższego (6.04) przyniesie tym instytucjom informację, czy będą musiały zatrudnić dodatkowych pracowników. A konsumentom, czy ich reklamacje będą szybko rozpatrywane.

Podmiot rynku finansowego na odpowiedź na reklamację ma 30 dni. W skomplikowanych przypadkach – 60. Stanowi tak obowiązująca od końca 2015 r. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2270 ze zm.). Tyle że wielu przedsiębiorców podeszło do przepisów z dużym dystansem. I dalej rozpatrują reklamacje w takim czasie, jak im wygodnie. To się jednak może zmienić już od przyszłego tygodnia.

Tylko domniemanie