Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zaproponuje przepisy, które mają wyeliminować z e-handlu nieuczciwe praktyki. Zdaniem Brukseli ochrona konsumentów i konkurencji na internetowych platformach sprzedażowych pozostawia dziś wiele do życzenia.
Chodzi m.in. o takie przypadki, jak usuwanie produktów i usług z oferty bez żadnego zawiadomienia ani możliwości wniesienia sprzeciwu, dyskryminowanie wybranych dystrybutorów czy brak przejrzystości w sposobie sortowania wyników wyszukiwania. Oprócz tego KE chce zagwarantować, aby krajowe urzędy ochrony konsumentów miały możliwość szybkiego powiadamiania operatorów serwisów sprzedażowych o praktykach wprowadzających użytkowników w błąd, jak np. sprzedaży podróbek czy fałszywych promocjach.
To będzie jeden z trzech najważniejszych projektów w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, które pojawią się w najbliższych miesiącach. Kolejny będzie dotyczył swobodnego przepływu danych nieosobowych, czyli takich, które nie pozwalają na identyfikację konkretnego internauty. Należą do nich m.in. informacje o rodzaju wykorzystywanej wyszukiwarki internetowej, liczbie wizyt na stronie i średni czas spędzony na danej witrynie (zbierane są np. za pomocą plików cookies), ale także dane zawarte w fakturach czy dokumentach rejestrowych. W ocenie KE brak jasnych ram prawnych dla przepływu takich danych hamuje innowacyjność (zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) m.in. w branży samochodowej oraz e-zdrowia.
Trzeci projekt związany z jednolitym rynkiem cyfrowym, który zostanie przedstawiony w tym roku, to dodatkowe regulacje dotyczące norm bezpieczeństwa cybernetycznego. Komisja Europejska rozważa także stworzenie wspólnej, jednolitej dla wszystkich krajów członkowskich UE procedury oznaczania i usuwania nielegalnych treści w internecie.
Od maja 2015 r., kiedy KE ogłosiła strategię jednolitego rynku cyfrowego, przedstawiono w sumie 35 projektów legislacyjnych i politycznych (prace nad zdecydowaną większością z nich nadal trwają), które mają pomóc w usunięciu krajowych barier dla europejskiego handlu elektronicznego czy usług audiowizualnych. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja zakazu geoblokowania w e-commerce czy ułatwienia w transgranicznym doręczaniu paczek.