Tego lata brałem udział w akcjach honorowego oddawania krwi. Słyszałem, że dzięki temu będę mógł skorzystać z ulgi w podatkach – pisze pan Krzysztof. – Czy to prawda – pyta w e-mailu do redakcji
Honorowy dawca krwi, czyli osoba, która oddała krew lub jej składniki i nie otrzymała w zamian za to pieniędzy, może skorzystać z preferencji w rocznym rozliczeniu się z fiskusem. Dotyczy to jednak osób, które zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Podstawą do odliczeń jest stosowne zaświadczenie. Trzeba je na wypadek kontroli przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. Jeżeli więc czytelnik oddał krew w te wakacje, dokumenty musi archiwizować do końca 2020 r. Pan Krzysztof nie pisze, w jakiej formie rozlicza się z fiskusem. Jeżeli korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28, który za 2015 r. trzeba złożyć do 1 lutego 2016 r.), ulgę odliczy od przychodu, jeżeli rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36 albo PIT-37 muszą zostać przekazane do urzędu skarbowego do 2 maja 2016 r.) – to od dochodu.
Aby skorzystać z ulgi, trzeba wypełnić formularz PIT/O, wykazując w nim kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia. Natomiast w rubryce dane obdarowanego należy wpisać nazwę i adres publicznej jednostki, w której została oddana krew.
Wartość przekazanej darowizny oblicza się, mnożąc ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi).
Załóżmy więc, że pan Krzysztof podczas wakacji oddał nieodpłatnie 0,9 litra krwi i 1 litr osocza. Wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 247 zł [(0,9 l krwi + 1 l osocza) x 130 zł). Niezależnie bowiem od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty darowizny stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr.
Trzeba też pamiętać, że ustawa o PIT limituje odliczenie z tytułu ulgi na krew. Łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego i przekazanymi organizacjom pożytku publicznego na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (przychodu) wykazywanego w zeznaniu. Jeżeli więc założymy, że w tym roku czytelnik będzie miał dochód z pracy – 25 tys. zł i przekaże tylko darowiznę na cele kultu religijnego – 1 tys. zł – to może odliczyć całą wcześniej obliczoną kwotę. Łączna kwota odliczenia będzie bowiem wynosić 1247 zł, co oznacza, że nie przekracza 6 proc. dochodu, tj. 1,5 tys. zł (6 proc. z 25 tys. zł).
Oczywiście aby w rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi na krew, poza jej oddaniem konieczne jest uzyskanie dochodu (przychodu). Zgodnie z ogólną definicją dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (np. z działalności gospodarczej, z umowy o pracę).
Wskazania do oddania krwi
Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:
● w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki),
● być wyspany, wypoczęty,
● spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem),
● w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego takie, jak: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka i ciasta kremowe,
● ograniczyć palenie papierosów,
● być zdrowy, nie może posiadać objawów przeziębienia (np. katar, kaszel, opryszczka)
● nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi,
● posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL (dowód osobisty, legitymację studencką, prawo jazdy, paszport; dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi).
Źródło: regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).