Kto decyduje się na zakup gruntu, by skorzystać z ulgi mieszkaniowej w PIT, powinien najpierw upewnić się, czy będzie mógł go zabudować. W przeciwnym wypadku straci preferencje podatkowe – wynika z wyroków NSA.

Rozpatrzone przez NSA sprawy dotyczyły małżonków, którzy pozbyli się należącej do nich nieruchomości zaledwie po roku od jej nabycia. Nie obawiali się, że zapłacą podatek, bo mieli już na oku inną nieruchomość i zamierzali skorzystać z ulgi w PIT (art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 ustawy), przeznaczając wpływy ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Mieli na to dwa lata od końca roku podatkowego, w którym znaleźli kupca na stary dom. Po zawarciu transakcji małżonkowie kupili dwie działki rolne z zamiarem postawienia na nich parterowego budynku. Problem polegał na tym, że po upływie dwóch lat wciąż nie mieli ustalonych warunków zabudowy. Wójt gminy nie chciał wydać decyzji o WZ. Uznał, że nie są spełnione przesłanki z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W tej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego wezwał zainteresowanych do uregulowania podatku od dochodu ze sprzedaży starego domu. Stwierdził, że nie spełnili warunków, by korzystać z ulgi mieszkaniowej. Na nic zdały się tłumaczenia, że niedługo działki zostaną objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który będzie przewidywał ich wykorzystanie na cele mieszkaniowe.
Decyzję US potwierdził dyrektor poznańskiej izby skarbowej.
Małżonkowie przegrali też przed WSA w Poznaniu. Sąd ocenił, że skoro w przewidzianym ustawą terminie nie zrealizowali celu mieszkaniowego, to stracili prawo do preferencji. Z kolei w NSA zainteresowani tłumaczyli, że należy wziąć pod uwagę ich zamiary, a nie efekt, który był przecież od nich niezależny.
Jednak sędzia NSA Tomasz Zborzyński wyjaśnił, że przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej trzeba interpretować ściśle. Wyraźnie mówią one o nabyciu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, gruntu z rozpoczętą budową lub innego – pod warunkiem, że zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę. A tak się w rozpatrywanej sprawie nie stało, przynajmniej w terminie, w którym skarżący powinni zrealizować cel mieszkaniowy.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 948/12, I SA/Po 949/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia