Nie ma przeszkód, by ten, kto płaci 19-proc. liniowy podatek dochodowy, odliczył darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Tak orzekł NSA
Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, który wybrał opodatkowanie liniowym PIT. Przekazał on 35 tys. zł na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła prawosławnego, a następnie składając deklarację roczną, odliczył tę kwotę od dochodu.
Uważał, że skoro ma niezbędne dokumenty, tj. potwierdzenie przelewu bankowego oraz sprawozdanie parafii informujące o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, może skorzystać z preferencji.
Innego zdania był naczelnik urzędu skarbowego, który weryfikował jego PIT po niespełna pięciu latach od złożenia deklaracji. Podkreślił, że skoro podatnik wybrał podatek liniowy, to sam pozbawił się możliwości korzystania z ulg podatkowych.
Do takich samych wniosków doszedł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
– Rozliczając podatek liniowy, można uwzględnić jedynie składki na ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) – zaznaczył.
Z organami podatkowymi zgodził się warszawski WSA, który potwierdził, że z wyborem tej formy PIT łączy się możliwość opodatkowania dochodów bez względu na ich wysokość stawką 19 proc., ale z drugiej strony – także wiele obostrzeń. Jednym z nich jest brak możliwości korzystania z preferencji podatkowych, o czym mówi art. 30c ust. 2 ustawy o PIT.
Podatnik wygrał dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ten orzekł, że nie ma przeszkód, by podatnik podatku liniowego odliczył darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Ograniczenia wynikające z ustawy o PIT nie mają znaczenia. Liczą się przepisy szczególne, zawarte w ustawach dotyczących stosunku państwa do poszczególnych Kościołów. W tym wypadku – art. 40 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do polskiego Kościoła prawosławnego (Dz.U. z 1991 r. nr 66, poz. 287). Wynika z niego, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania, jeśli chodzi o podatek dochodowy darczyńców. – Podatek liniowy to też podatek dochodowy – zauważył NSA. Rozliczający się w ten sposób przedsiębiorca może więc dokonać odliczenia, o ile spełnia inne warunki – dodał sąd.
Podatnik z liniowym PIT nie może korzystać z ulg, np. na dzieci, czy wspólnie rozliczać się z małżonkiem
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1247/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia