Nie ma przeszkód, by ten, kto płaci 19-proc. liniowy podatek dochodowy, odliczył darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Tak orzekł NSA
Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, który wybrał opodatkowanie liniowym PIT. Przekazał on 35 tys. zł na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła prawosławnego, a następnie składając deklarację roczną, odliczył tę kwotę od dochodu.
Reklama
Uważał, że skoro ma niezbędne dokumenty, tj. potwierdzenie przelewu bankowego oraz sprawozdanie parafii informujące o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, może skorzystać z preferencji.

Reklama
Innego zdania był naczelnik urzędu skarbowego, który weryfikował jego PIT po niespełna pięciu latach od złożenia deklaracji. Podkreślił, że skoro podatnik wybrał podatek liniowy, to sam pozbawił się możliwości korzystania z ulg podatkowych.
Do takich samych wniosków doszedł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
– Rozliczając podatek liniowy, można uwzględnić jedynie składki na ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) – zaznaczył.
Z organami podatkowymi zgodził się warszawski WSA, który potwierdził, że z wyborem tej formy PIT łączy się możliwość opodatkowania dochodów bez względu na ich wysokość stawką 19 proc., ale z drugiej strony – także wiele obostrzeń. Jednym z nich jest brak możliwości korzystania z preferencji podatkowych, o czym mówi art. 30c ust. 2 ustawy o PIT.
Podatnik wygrał dopiero przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ten orzekł, że nie ma przeszkód, by podatnik podatku liniowego odliczył darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Ograniczenia wynikające z ustawy o PIT nie mają znaczenia. Liczą się przepisy szczególne, zawarte w ustawach dotyczących stosunku państwa do poszczególnych Kościołów. W tym wypadku – art. 40 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do polskiego Kościoła prawosławnego (Dz.U. z 1991 r. nr 66, poz. 287). Wynika z niego, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania, jeśli chodzi o podatek dochodowy darczyńców. – Podatek liniowy to też podatek dochodowy – zauważył NSA. Rozliczający się w ten sposób przedsiębiorca może więc dokonać odliczenia, o ile spełnia inne warunki – dodał sąd.
Podatnik z liniowym PIT nie może korzystać z ulg, np. na dzieci, czy wspólnie rozliczać się z małżonkiem
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1247/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia