Podatnicy, którzy korzystają z ulg podatkowych razem z deklaracją podatkową muszą złożyć odpowiedni załącznik, w tym PIT/O.

Załącznik PIT/O wypełniają ci podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Dokładnie jest on załącznikiem do PIT–28 (ryczałt), PIT–36 (działalność gospodarcza) i PIT–37 (praca, a nie działalność) - w większości pozostałych druków z ulg po prostu nie można korzystać.

W załączniku PIT/O podatnik może wykazać między innymi:

  • darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa,
  • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów i związków wyznaniowych
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
  • ulgę na internet,
  • ulgę prorodzinną (na dziecko),
  • ulgę w związku z wydatkami na nowe technologie,
  • ulgę w związku z wpłatami na IKZE,
  • ulgę na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
  • ulgę abolicyjną.

Wypełniając roczne zeznanie, podatnik powinien w pierwszej kolejności w załączniku PIT/O wyliczyć wszystkie ulgi podatkowe i dopiero ich łączną wartość uwzględnić we właściwej deklaracji podatkowej. W deklaracji należy też wymienić ilość złożonych załączników PIT/O - jeśli na jednym załączniku nie starcza miejsca na wykazanie wszystkich rozliczanych ulg, składa się je na kolejnym dokumencie.

W przypadku małżonków rozliczających się łącznie na PIT–36 i PIT–37 należy wypełnić jeden wspólny załącznik PIT/O. Natomiast jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, każde z nich wypełnia go dla siebie oddzielnie.

Jak dokładnie wypełnić PIT/O dowiesz się tutaj>>