Koszty poniesione na zakup pompy insulinowej, jednorazowych igieł i strzykawek do podawania insuliny, pasków testowych itp. można odjąć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Szacuje się, że na cukrzycę choruje ponad 2 mln Polaków. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na cukrzycę insulinozależną (typu 1) szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Wielu rodziców chciałoby więc odliczyć wydatki ponoszone na leczenie i rehabilitację swoich pociech, w tym na zakup: pompy insulinowej wraz z osprzętem, jednorazowych igieł do podawania insuliny, jednorazowych strzykawek do insuliny, lancet (nakłuwaczy), pasków testowych do glukometru oraz do badania moczu.
Podatniczka, która zwróciła się w tej sprawie o interpretację, podkreślała, że zakupy te spełniają wymogi art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala bowiem na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych.
Te kryteria, według podatniczki, spełnia pompa wraz z osprzętem. Umożliwia ona dokonywanie częstych pomiarów cukru, charakteryzuje się indywidualnym przeznaczeniem i jest niezbędna w procesie rehabilitacji związanej z chorobą cukrzycową. To samo dotyczy pozostałych zakupów, np. pasków testowych – argumentowała.
Przyznała, że na część wydatków dostała dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dlatego chciała odliczyć od dochodu tylko tę kwotę, którą musiała wydać z własnej kieszeni.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził taką możliwość. Podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT warunkiem odliczenia jest, aby sprzęt, urządzenia i narzędzia miały określone indywidualne właściwości, korespondujące z rodzajem danej niepełnosprawności.
Na tych samych zasadach z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać również osoby dorosłe z orzeczoną grupą inwalidztwa.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 marca 2015 r., nr IBPBII/1/415-1008/14/MCZ