Podatnik, który jest po amputacji nóg, może odliczyć wydatek na wymianę okien z obniżonymi klamkami – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogła użytkować zwykłych okien. Kobieta mieszkała sama i gdy się poruszała po mieszkaniu bez protez, nie mogła dosięgnąć klamek. W związku z tym postanowiła wymienić okna na nowe. Za remont, który kosztował 2,5 tys. zł, zapłaciła z własnej kieszeni.
Podatniczka, która utrzymywała się z renty socjalnej, chciała odliczyć ten wydatek w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Taką możliwość daje ustawa o PIT. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać niepełnosprawni i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne (pod warunkiem że dochód niepełnosprawnego w roku podatkowym nie przekroczył 9120 zł). Odliczeniu podlega wiele wydatków, warunek jest taki, że muszą one służyć i ułatwiać egzystencję osobie niepełnosprawnej oraz nie mogą być finansowane – ani zwrócone w żadnej formie – ze środków ZFRON, PFRON, NFZ, ZFŚS ani zakładowego funduszu aktywności.