Podatnik, który jest po amputacji nóg, może odliczyć wydatek na wymianę okien z obniżonymi klamkami – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogła użytkować zwykłych okien. Kobieta mieszkała sama i gdy się poruszała po mieszkaniu bez protez, nie mogła dosięgnąć klamek. W związku z tym postanowiła wymienić okna na nowe. Za remont, który kosztował 2,5 tys. zł, zapłaciła z własnej kieszeni.
Podatniczka, która utrzymywała się z renty socjalnej, chciała odliczyć ten wydatek w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Taką możliwość daje ustawa o PIT. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać niepełnosprawni i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne (pod warunkiem że dochód niepełnosprawnego w roku podatkowym nie przekroczył 9120 zł). Odliczeniu podlega wiele wydatków, warunek jest taki, że muszą one służyć i ułatwiać egzystencję osobie niepełnosprawnej oraz nie mogą być finansowane – ani zwrócone w żadnej formie – ze środków ZFRON, PFRON, NFZ, ZFŚS ani zakładowego funduszu aktywności.
Podatniczka przejrzała obszerny katalog odliczeń przewidzianych w ustawie i uznała, że wymiana okien mieści się w ramach wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Problem polegał na tym, że art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, na który się powołała, jest sformułowany ogólnie i mówi tylko tyle, że wydatek musi być poniesiony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Kobieta postanowiła się upewnić, czy dyrektor izby skarbowej podziela jej punkt widzenia i czy rzeczywiście ma prawo skorzystać z ulgi, odliczając w całości kwotę wydaną na remont.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że w tym indywidualnym wypadku wymiana okien jest wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Służy ona bowiem poprawie egzystencji podatniczki, a nie poprawieniu standardu mieszkania – stwierdził. Gdyby chodziło o poprawę standardu, to odliczenie nie byłoby możliwe, bo ulga rehabilitacyjna nie jest ulgą remontową.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 marca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-58/15/BP