Ulga na internet została wprowadzona w 2004 roku. Jednak zmiany podatkowe z 2013 roku spowodowały, że straciła ona znacząco na swej popularności.

Według aktualnych zasad ulgę na internet można odliczać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Wobec tego w przypadku rozliczania PIT za 2014 można to zrobić w dwóch przypadkach:

Jak złożyć PIT 2014 w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania >>>

1. Jeśli do tej pory nie odliczaliśmy wydatków na internet i odliczenie w PIT za 2014 będzie dokonywane pierwszy raz. W tej sytuacji będzie można skorzystać z tej ulgi również w rozliczeniu za 2015 roku;
2. Jeśli w rozliczeniu za 2013 rok, po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi internetowej. W tej sytuacji rok 2014 będzie ostatnim, w którym możemy odliczyć wydatki za korzystanie z internetu.

Osoby, które skorzystały z ulgi dwa lata z rzędu lub odliczyli jeden raz, ale mieli później co najmniej rok przerwy, bezpowrotnie stracili do niej prawo.

Do kiedy trzeba złożyć PIT 2014 >>>

Limit ulgi na internet wynosi do 760 zł (w przypadku małżeństwa limit ulega podwojeniu do kwoty 1520 zł).

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.