Kto otrzymał za darmo znak towarowy, płaci podatek dochodowy, a nie od spadków i darowizn – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby w trzech interpretacjach.
Dodał, że jeśli darowizna była od bliskiej rodziny, obdarowany może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o PIT.
Dyrektor rozstrzygnął w ten sposób wątpliwości przedsiębiorcy, który dostał od brata znak towarowy. Przedsiębiorca była zdania, że od takiego przekazania nie ma podatku od spadków i darowizn, tylko podatek dochodowy. Powołał się na art. 3 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86), z którego wynika, że darowizna praw autorskich i pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych może być opodatkowana podatkiem dochodowym.
Przedsiębiorca był zarazem przekonany, że jako członek najbliższej rodziny będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT.
Potwierdził to dyrektor katowickiej izby w trzech interpretacjach wydanych w sprawie tego samego przedsiębiorcy. Oznaczają one, że obdarowany nie będzie miał żadnych obowiązków podatkowych.
Taką wykładnię potwierdziło także Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. To oznacza, że błędne są odmienne interpretacje wydawane jeszcze w ubiegłym roku. Przykładem jest interpretacja dyrektora IS w Poznaniu z 6 maja 2014 r. (nr ILPB1/415-201/14-2/AP). Dotyczyła ona kobiety, która miała otrzymać od męża zarejestrowany znak towarowy. Dyrektor poznańskiej izby stwierdził, że taka darowizna nie podlega PIT, tylko podatkowi od spadków i darowizn, przy czym obdarowana może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Poznański organ wyjaśnił, że darowizna znaku towarowego nie podlega podatkowi dochodowemu, bo zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT danina ta nie dotyczy przychodów opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn. Dyrektor nie odniósł się przy tym w ogóle do art. 3 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Podobny wniosek płynął z interpretacji dyrektora IS w Poznaniu z 6 maja 2013 r. (nr ILPB1/415-846/13-6/AP) i dyrektora IS w Katowicach z 25 maja 2012 r. (nr IBPBI/1/415-177/12/AB).
Najnowsze interpretacje dyrektora IS w Katowicach oraz odpowiedź MF na pytanie DGP wskazują, że było to błędne stanowisko.
Interpretacje dyrektora IS w Katowicach: z 9 stycznia 2015 r. nr IBPBII/1/436-316/14/MCZ oraz z 12 stycznia 2015 r. nr IBPBI/1/415-1217/14/JS i nr IBPBI/1/415-1218/14/JS.