Złożyłeś PIT lub masz zamiar to zrobić, lecz w urząd skarbowy posiada dane do rachunku bankowego, który właśnie zamknąłeś? Możesz uaktualnić swoje dane na specjalnym formularzu ZAP-3. Zrobisz to również online, lecz tylko wtedy, gdy posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny.

ZAP-3 to formularz aktualizacyjny, który składany jest przez osoby fizyczne będące podatnikami objętymi rejestrem PESEL. Co szczególnie istotne, nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej oraz być zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Za pomocą formularza ZAP-3 będziemy informować Urząd Skarbowy o wszystkich istotnych zmianach. Co do zasady, ZAP-3 składa się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz zmiany numeru rachunku bankowego. Ta druga sytuacja będzie dla nas istotna szczególnie w przypadku, gdy chcemy aby na nasze nowe konto trafił zwrot podatku.

W jakim celu składamy ZAP-3:

• By powiadomić urząd skarbowy o zmianie adresu zamieszkania, jeśli nowy adres miejsca pobytu jest inny niż aktualny adres zameldowania podatnika,
• By poinformować urząd o aktualnym adres korespondencyjnym, jeśli jest on inny niż adres zamieszkania,
• By poinformować urząd, że chce otrzymywać zwrot nadpłaty podatku lub zwrot podatku na swój osobisty rachunek w banku lub w SKOK,
• By zaktualizować dane rachunku bankowego lub rachunku w SKOK,
• By poinformować urząd, że chce zrezygnować z otrzymywania zwrotu podatku lub nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK,
• W celu przekazania urzędowi lub zaktualizowania zgłoszonych już wcześniej danych kontaktowych;
ZAP-3 złożysz przez Internet

Dokonanie aktualizacji danych w urzędzie skarbowym jest możliwe na dwa sposoby. Od 1 lipca 2013 roku zmian dokonać możemy bowiem przez Internet. Formularza ZAP-3 nie znajdziemy jednak w programie E-Deklaracje, który służy między innymi do przesyłania online rozliczeń PIT. Aplikacja ta jest przeznaczona bowiem jedynie do przesyłania dokumentów podpisywanych danymi autoryzacyjnymi.

Interaktywny formularz ZAP-3 zamieszczony został natomiast w specjalnej zakładce na stronie MF (http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne). Wszystkie dostępne tam formularze mogą być bowiem złożone po potwierdzeniu ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oznacza to, że większość podatników, w celu naniesienia zmian skorzystać będzie musiała z drogi tradycyjnej, czyli udając się z formularzem ZAP-3 do odpowiedniego okienka urzędu skarbowego, właściwego aktualnemu miejscu zamieszkania. Oczywiście formularz możemy również wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres naszego US.