Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT Polacy rozliczyli już rekordowe 5 mln PIT-ów - przekazał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Za 2020 r. należy się rozliczyć do 30 kwietnia.

"Mamy już 5 mln zeznań złożonych poprzez Twój e-PIT. W ubiegłym roku zbliżona ilość pojawiła się na naszym liczniku dopiero 30 kwietnia. W tym roku podatnicy jeszcze chętniej korzystają z e-usług Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Dużym zainteresowaniem cieszy się cały portal e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 23,5 mln razy" - podkreślił Kościński cytowany w niedzielnym komunikacie MF.

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że usługa Twój e-PIT zapewnia najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób złożenia PIT bez wychodzenia z domu.

"W Twój e-PIT udostępniliśmy zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego" - przypomniała.

Rzeczkowska dodała, że za pośrednictwem usługi najczęściej składane są zeznania PIT-37, których zaakceptowano już blisko 4,6 mln.

"Warto też korzystać z e-usługi pozwalającej sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku z rozliczenia PIT" - wskazała szefowa KAS.

W 2021 roku KAS przygotowała, na podstawie posiadanych przez siebie danych, ponad 23 mln zeznań rocznych za 2020 r. W takim zeznaniu uwzględnione są: dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata); informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie; ulga na dzieci oraz zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia.

Przypomniano, że podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Ministerstwo poinformowało, że za pomocą Twojego e-PIT złożono już oprócz 4,6 mln deklaracji PIT-37 także 189,7 tys. deklaracji PIT-28; 124,8 tys. deklaracji PIT-38; 59,1 tys. deklaracji PIT-36 oraz 42 tys. oświadczeń PIT-OP.

Ministerstwo przypomniało, że rozliczenie roczne PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia br. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podobna sytuacja dotyczyła zeznania PIT-28, na złożenie którego podatnicy mieli czas do 1 marca br.

Resort podkreślił, że podatnicy, którzy złożą swoje zeznanie roczne w formie elektronicznej poprzez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni. W przypadku papierowych zeznań termin ten wynosi trzy miesiące.

Ministerstwo dodało, że 16 kwietnia w e-Urzędzie Skarbowym udostępniono usługę "status zwrotu" umożliwiającą przeglądanie informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. "Podatnik może samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że w tej usłudze jest także informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania.

Ministerstwo przypomniało, że e-Urząd Skarbowy to nie tylko możliwość rozliczenia PIT. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Do serwisu możemy wejść jedynie przez stronę: podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, za pomocą aplikacji mObywatel lub poprzez bankowość elektroniczną.

Do Twojego e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia); kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.; kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Ministerstwo zwróciło ponadto uwagę, że podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.