Spytała o to niepełnosprawna podatniczka, która przez lata była poddawana różnym operacjom i zabiegom mającym zminimalizować skutki jej chorób. Ostatnio wymieniono jej stawy biodrowe. Nie przywróciło jej to jednak sprawności.
Kobieta wyjaśniła, że ma problemy z poruszaniem i że lekarz zalecił jej zabiegi rehabilitacyjne. Ze względu jednak na utrudniony dostęp do rehabilitacji finansowanej przez NFZ (długi czas oczekiwania) oraz wysokie ceny zabiegów prywatnych zdecydowała się wykonywać zalecone ćwiczenia na siłowni.
W związku z tym spytała, czy cenę karnetu na siłownię może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako wydatek na zabiegi rehabilitacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT).
Dyrektor KIS stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Wyjaśnił, że ćwiczenia na siłowni mogą poprawić stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, ale nie można ich traktować jako zabiegów rehabilitacyjnych. Zwrócił też uwagę na to, że siłownie są placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji i nie zatrudniają wykwalifikowanego personelu do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.900.2020.1.MM