Koniec kwietnia to ostatni moment na wypełnienie rocznego zeznania podatkowego. Posiadacze IKZE powinni pamiętać, że przysługuje im z tego tytułu dodatkowa ulga podatkowa.

Na rozliczenie się z podatku za 2013 rok pozostało już bardzo niewiele czasu. Na wypełnienie i wysłanie formularza PIT pozostał dokładnie jeden tydzień. Posiadaczom indywidualnych kont emerytalnych (IKZE) z pewnością nie trzeba przypominać, że wpłaty dokonane na nie w ubiegłym roku kalendarzowym mogą odliczyć od podstawy opodatkowania. W zależności od stopnia wykorzystania limitu wpłat, podatek dochodowy można dzięki tej uldze zmniejszyć przeciętnie o kilkaset złotych, a w przypadku osób najlepiej zarabiających, nawet o ok. 1400 zł.

Kto może odliczyć?

Odliczenie od podstawy podatku pieniędzy wpłaconych na IKZE przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej 18 proc./32 proc. (PIT-36 i PIT-37), osobom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się według liniowej 19-proc. stawki podatkowej (PIT-36L), a także tym, którzy rozliczają działalność ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28).

Ile można odliczyć?

Od dochodu można odliczyć wszystkie wpłaty dokonane w 2013 roku, z tym że łączna suma odliczenia nie może przekraczać 4 proc. podstawy wymiaru składki z roku 2012. Limit rocznych wpłat jest więc ustalany indywidualnie, ale ustawowym górnym limitem jest kwota równa 4231,20 zł. Żeby ustalić indywidualny limit wpłat w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę najszybciej będzie zebranie wszystkich druków ZUS RMUA z 2012 roku, otrzymywanych co miesiąc od pracodawcy. Jest tam pozycja „podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne”. Trzeba zsumować je wszystkie z całego roku. W przypadku przedsiębiorców, podstawą wymiaru składki jest kwota zadeklarowana przez nich do ZUS, a można ją znaleźć w druku ZUS DRA. Po obliczeniu ile w ciągu roku wyniosła łączna wartość podstawy wymiaru składki, uzyskaną w ten sposób kwotę należy pomnożyć przez 0,04. Wynikiem będzie kwota, o jaką można pomniejszyć podstawę opodatkowania.

Jak można odliczyć?

Dokonując rozliczenia na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37, potrzebny będzie jeszcze załącznik PIT/O. Kwotę przysługującą do odliczenia należy wpisać w części B w pozycji 7 „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”. Przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego (PIT-36L) nie potrzebują załącznika. Odliczenie wpisuje się w części E formularza, w pozycji 36 „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”.

Szczególnym przypadkiem są osoby, które w 2012 roku dokonały transferu na IKZE oszczędności zgromadzonych wcześniej na indywidualnym koncie emerytalnym. Jeśli wartość transferu była większa niż kwota przysługującego w 2012 roku limitu, to nadwyżka powinna być odliczana w kolejnych latach. Trzeba jednak pamiętać, że w okresie odliczania pieniędzy przetransferowanych z IKE, nie można dokonywać wpłat na IKZE.

Zmiany, zmiany, zmiany

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to ostatni raz, kiedy wyliczanie indywidualnego limitu wpłat na IKZE jest tak kłopotliwy. Od 2014 roku limit jest kwotowy, co oznacza, że każdy, bez względu na wysokość zarobków, może w ciągu roku wpłacić na IKZE 4495,20 zł. W kolejnych latach limit ten będzie zapewne systematycznie rósł.

Źródło: Open Finance