Już miałem składać PIT, ale przypomniałem sobie, że oddałem krew dla mojej siostry. Czy mogę ją odliczyć i czy potrzebny jest jakiś dokument – pyta pan Piotr.
Każdy, kto oddał honorowo, czyli nieodpłatnie krew (również ze wskazaniem konkretnej osoby), ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi. Darowizna musi być jednak zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Odliczenia dokonuje się od dochodu (lub przychodu – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a ulga dla honorowych krwiodawców nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu lub przychodu.
Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. W ciągu roku mężczyźni mogą oddać 2,7 litra, kobiety – 1,8 litra. Cena za litr krwi wynosi 130 zł, zatem mężczyźni maksymalnie mogą odliczyć 351 zł, natomiast kobiety 234 zł.
Na potwierdzenie darowizny konieczne jest zaświadczenie o ilości oddanej krwi. Dokument otrzymuje się tam, gdzie się ją oddawało. Nie dołącza się go do składanego zeznania, lecz zachowuje w razie kontroli fiskusa. Nie jest już potrzebne oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.
Korzystając z ulgi na krew, do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załącznik PIT/0, w którym wykazuje się odliczaną kwotę. Trzeba w nim też podać nazwę i adres obdarowanego, czyli stacji krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew.
Ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach darowizn, wśród których mieszczą się też darowizny na cele kultu religijnego i pożytku publicznego. Łącznie ich wartość nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Par. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2625 ze zm.).