Rozliczenie i wysłanie zeznania PIT przez internet jest jednym z najprostszych sposobów rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Do rozliczenia się i złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok przez Internet potrzebny jest przede wszystkim… dostęp do sieci. Podatnik nie musi natomiast posiadać podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Podatnik składający zeznanie przez Internet musi również przygotować sobie następujące dane: PESEL w przypadku osób fizycznych albo NIP w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą albo są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zatrudnionego pracownika; imię i nazwisko; datę urodzenia oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 rok.

Przez Internet można złożyć następujące zeznania podatkowe: PIT-28, Pit-36, PIT-36L. PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2013 rok oraz wniosek PIT-16 za rok 2014.

Składanie zeznania PIT przez Internet przebiega w pięciu krokach:
1. Ze strony e-deklaracje.gov.pl należy pobrać i zainstalować aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę plug-in;
2. Następnie należy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz dostępny w systemie e-Deklaracje;
3. Wypełnione zeznanie należy podpisać za pomocą wskazania kwoty przychodu, która została wykazana w zeznaniu PIT za 2012 rok;
4. Wypełnione i podpisane według instrukcji zawartej w trzecim kroku zeznanie należy wysłać korzystając z aplikacji;
5. Ostatnim elementem jest pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które jest dowodem potwierdzającym prawidłowe złożenie zeznania PIT.