Z przepisów tych wynika, że podatnik nie płaci daniny, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy dochód ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jednym z nich jest spłata kredytu zaciągniętego np. na zakup mieszkania.

Podatnik argumentował, że spełnił warunki do skorzystania z ulgi, skoro spłacił pożyczkę hipoteczną rodziców, a posłużyło to zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Izba skarbowa nie zgodziła się z takim stanowiskiem. Podkreśliła, że z ulgi może skorzystać tylko podatnik, który sam zaciągnął kredyt na zakup lokalu i następnie spłacił go za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2014 r., nr IPTPB2/415-670/13-4/JR.