W czerwcu 2007 r. rodzice podatnika kupili mieszkanie na kredyt. Miesiąc później zmarła mama, a w grudniu 2012 r. ojciec mężczyzny. Spadkobierca odziedziczył w sumie dwa lokale – obciążony kredytem i wolny od obciążeń. Sprzedał ten drugi. Za uzyskane pieniądze wyremontował mieszkanie, które pozostało w jego rękach, i spłacił kredyt. Zapytał izbę skarbową, czy w związku ze sprzedażą nieobciążonego hipoteką lokalu może nie płacić PIT – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Z przepisów tych wynika, że podatnik nie płaci daniny, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy dochód ze sprzedaży nieruchomości na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jednym z nich jest spłata kredytu zaciągniętego np. na zakup mieszkania.
Podatnik argumentował, że spełnił warunki do skorzystania z ulgi, skoro spłacił pożyczkę hipoteczną rodziców, a posłużyło to zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Izba skarbowa nie zgodziła się z takim stanowiskiem. Podkreśliła, że z ulgi może skorzystać tylko podatnik, który sam zaciągnął kredyt na zakup lokalu i następnie spłacił go za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 stycznia 2014 r., nr IPTPB2/415-670/13-4/JR.