Jeśli podatnik sprzedał w 2012 r. jakąś rzecz ruchomą (np. samochód, dzieło sztuki) w czasie krótszym niż pół roku po zakupie i osiągnął dochód – musi to rozliczyć w PIT. Dla celów kontroli podatkowej trzeba przechowywać też dowody zakupu i sprzedaży, na wypadek gdyby urząd skarbowy stwierdził, że podatnik chce uniknąć opodatkowania i zaniżył w rozliczeniu swój dochód.

Dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych, dokonywanej na cele prywatne, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku. Określamy to licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Oznacza to, że dochód ze sprzedaży rzeczy po upływie tego okresu nie jest opodatkowany.

– Jeżeli podatnik sprzedaje rzecz ruchomą przykładowo po siedmiu miesiącach, wówczas nie ma obowiązku wykazywania dochodu ze sprzedaży danej rzeczy w zeznaniu rocznym, o ile taki dochód wystąpił. Jeżeli osoba fizyczna nabywa rzecz i po trzech miesiącach ją sprzeda i zarobi na tym, w takim wypadku ma obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym uzyskanego dochodu – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Jeśli zaś dochodu nie ma, bo dana rzecz została sprzedana za tą samą ceną lub taniej – niczego w PIT wpisywać nie trzeba. Nawet jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku od zakupu.

Jeżeli powstanie dochód, to podlega on opodatkowaniu według skali.

– Omawiane dochody sumuje się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i należy je wykazać w jednym zeznaniu. Jeżeli wiec podatnik osiąga dochody z pracy i one już są na tyle wysokie, że opodatkowanie wyniesie 32 proc., to wówczas ten dochód uzyskany ze zbycia rzeczy ruchomej również będzie podlegał opodatkowaniu według takiej stawki – wyjaśnia Dominika Dragan-Berestecka.

W przypadku, gdy wykazany przed podatnika w zeznaniu dochód ze sprzedaży rzeczy znacznie odbiega od wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy określa przychód według wartości rynkowej. W takim przypadku trzeba będzie udowodnić, że cena sprzedaży była uzasadniona i odpowiadała wartości rynkowej. Z uwagi na to warto przechowywać dowody zakupu – rachunki albo faktury.

Jeżeli podatnik sprzedaje często rzeczy ruchome, organy podatkowe mogą uznać, że prowadzi działalność gospodarczą, co wiąże się z karami.