Nieprawidłowemu zeznaniu podatkowemu PIT nie można, co do zasady, nadać biegu. Dla podatnika oznacza to na przykład, że czas oczekiwania na zwrot nadpłaty będzie wydłużony.
Zeznania o dochodzie Polacy składają po raz dwudziesty pierwszy (od 1993 roku). Wieloletnie doświadczenia z obsługą tych formularzy, potocznie zwanych PIT-ami, pozwalają na skonstruowanie listy najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości. Niektóre są charakterystyczne wyłącznie dla obecnej kampanii, dotyczącej roku 2012 (np. kwestia identyfikatorów podatkowych czy zmodyfikowanych ulg na dzieci i na internet). W efekcie konieczne jest prowadzenie czynności wyjaśniających, korygowanie uprzednio złożonych rozliczeń, a w niektórych przypadkach nawet wszczęcie postępowań podatkowych. Źle wypełnionemu zeznaniu, co do zasady, nie można nadać biegu. Jeśli więc wynika z niego nadpłata, to termin jej zwrotu wydłuża się. Być może poniższa lista najpowszechniejszych nieprawidłowości przyczyni się do poprawy jakości zeznań i okaże się pomocna przy rozliczeniu osobistego podatku dochodowego.
Rozliczenie na niewłaściwym formularzu; podstawowym kryterium doboru odpowiedniego druku (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39) jest rodzaj i specyfika źródła przychodu (np. działalność gospodarcza, praca najemna, emerytura), a nie to, czy rozliczenie następuje z małżonkiem, ani to, czy występuje nadpłata. Ważne jest również to, że każdego roku wzory formularzy się zmieniają, wobec czego nie można wykorzystać tych z lat poprzednich.