Osobne rozliczanie przychodów z działalności i praw autorskich zapewne zostanie zaakceptowane przez sądy - mówi Paweł Kamiński, konsultant w TPA Horwath.
W wydawanych ostatnio interpretacjach Ministerstwo Finansów nakazuje twórcom rozliczać osobno przychody z działalności i przychody z przeniesienia autorskich praw majątkowych. Te ostatnie według MF powinny być opodatkowane według zasad ogólnych, z uwzględnieniem limitu kwotowego dla 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Jak podatnik ma się dostosować do takiego stanowiska, skoro nie zmieniły się przepisy, które taką zmianę interpretacji by tłumaczyły?
Rzeczywiście, zmiana podejścia Ministerstwa Finansów nie jest spowodowana modyfikacją przepisów, a jedynie ich interpretacji. Mimo to podatnicy muszą uwzględnić konieczność dostosowania się do aktualnego stanowiska organów podatkowych. Tym bardziej że jest wysokie prawdopodobieństwo przyjęcia tego stanowiska także przez sądy administracyjne. Mimo braku zmiany ustawy o PIT w tym zakresie, należy spodziewać się, że wskazane podejście będzie obowiązywało przez najbliższe lata.