Część podatników – poza uzyskiwaniem dochodów z działalności gospodarczej – uzyskuje także dochody z innych źródeł. Wielu z nich ma tych źródeł kilka, w dodatku otrzymuje dochody na podstawie różnych umów. To może oznaczać więcej pracy przy rozliczeniu rocznym, bo nie wszystkie rodzaje przychodów można łączyć w jednej deklaracji podatkowej.

Jak mówi Agencji Informacyjnej Newseria Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy z Kancelarii MDDP, w przypadku uzyskiwania dochodów z działalności gospodarczej oraz z innych źródeł ważne jest określenie, według jakich zasad opodatkowania rozliczamy działalność gospodarczą.

– Jeżeli działalność gospodarcza jest rozliczana według zasad ogólnych, tzw. podatkiem progresywnym, wówczas składamy zeznanie PIT-36 i w tym zeznaniu wykazujemy zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i z innych kategorii, np. przychody z umowy o pracę. Jeżeli korzystamy ze specjalnych uregulowań dotyczących rozliczenia działalności gospodarczej, w szczególności, gdy rozliczamy działalność gospodarczą podatkiem liniowym lub w formach ryczałtowych, wtedy rozliczenie podatkowe działalności gospodarczej odbywa się oddzielnie od rozliczenia podatkowego pozostałych kategorii przychodów – wyjaśnia ekspert.

Przykładowo, jeżeli podatnik osiągnął przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i równocześnie osiągał w tym samym roku dochody z umowy o pracę, to w zakresie przychodów z działalności gospodarczej musi złożyć zeznanie PIT-36L. Będzie musiał jednak złożyć odrębnie również PIT-37, w którym wykaże dochody uzyskane z umowy o pracę.

Ekspert przypomina, że w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, ale uzyskuje przychody z kilku różnych źródeł, konieczne jest ustalenie, jakiego rodzaju są to źródła.

– Jeżeli jest to kategoria, która nie jest przyporządkowana do żadnych ze źródeł, czyli nie jest to działalność gospodarcza, nie jest to umowa o pracę, nie jest to najem, najprawdopodobniej podatnik osiąga dochody z tzw. innych źródeł. Charakteryzują się tym, że od dochodów z innych źródeł nie są pobierane w ciągu roku zaliczki, w związku z tym podatnik musi rozliczyć się w zeznaniu PIT-36 – podkreśla Rafał Sidorowicz.

Dodaje, że w takim przypadku ułatwieniem w rozliczeniu dochodów z innych źródeł są informacje od podmiotów, które dokonują wypłaty tych świadczeń.

– Chodzi tu w szczególności o informację PIT-8C, którą taki podmiot ma obowiązek sporządzić i przesłać na adres podatnika oraz właściwego dla niego urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego – mówi ekspert.

Z jednego druku mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody zarówno z umowy o pracę, jak i z umów cywilnych, np. umowy zlecenie.

– Jeżeli łączymy umowę o pracę z umową zlecenie, to co do zasady w takim wypadku będziemy mogli skorzystać z rozliczenia w formie PIT-37, ponieważ z obu tych źródeł zaliczki będą pobierane przez płatnika. Inaczej będzie wyglądała sprawa, jeżeli któreś z tych źródeł dotyczy wynagrodzenia z zagranicy. Wówczas w tym wypadku nie występuje płatnik i będziemy musieli się posługiwać formularzem PIT-36, ale w większości przypadków jeżeli są to źródła dotyczące wynagrodzenia, które otrzymujemy w kraju na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, to będzie PIT-37 – wyjaśnia Rafał Sidorowicz. – Należy podkreślić, że podatnik nie będzie mógł złożyć PIT-37, jeżeli osiąga dochody z tzw. innych źródeł, jeżeli te dochody nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania – podsumowuje.