Osoby rozliczające się z fiskusem mogą, podobnie jak w latach poprzednich, przesłać zeznanie roczne PIT przez internet. To dobry, wygodny i coraz popularniejszy sposób składania formularzy.
Wiążą się z nim różne korzyści. Przede wszystkim nie trzeba wychodzić z domu lub z biura, aby wypełnić druk zeznania za 2012 r. (trzeba to zrobić do 30 kwietnia włącznie). Można je wysłać o dowolnej porze dnia z dowolnego miejsca w kraju i na świecie. Wystarczy mieć dostęp do internetu i zainstalowane specjalne oprogramowanie, które za darmo udostępnia Ministerstwo Finansów na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Osoby składające e-PIT mogą też liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku niż rozliczający się z fiskusem na formularzach papierowych (można ją dostać nawet po tygodniu).

Kto i jaki formularz złoży

Uprawnieni do przesłania PIT przez internet są wszyscy podatnicy, osoby fizyczne. Dotyczy to osób, które rozliczają się samodzielnie, małżonków, samotnie wychowujących dzieci, osób mających je na utrzymaniu i innych. W praktyce przez internet można przesyłać wszystkie rodzaje zeznań, a więc PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Pierwsze dwa formularze składają osoby prowadzące działalność gospodarczą. PIT-37 to najpopularniejszy formularz, który przesyłają osoby zatrudnione w firmie na umowę o pracę, a także osoby, które mają dochody z umów o dzieło i zlecenie. Na formularzu PIT-38 rozliczamy m.in. dochody kapitałowe, czyli np. ze sprzedaży akcji. Z kolei formularz PIT-39 muszą złożyć osoby, które np. sprzedały nieruchomości i muszą zapłacić podatek dochodowy od tej sprzedaży.

Wymogi ustawowe

Podatnicy muszą pamiętać o kilku zasadach obowiązujących w e-PIT. Przede wszystkim zeznania składamy na obowiązujących w tym roku formularzach (nie można przesłać do urzędu e-druku z zeszłego roku). Ponadto trzeba zainstalować oprogramowanie w zależności od metody, z której korzystamy. Metody są trzy. Po pierwsze, można pobrać formularz interaktywny ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Wygląda on tak samo jak formularz papierowy PIT, ale można do niego wprowadzać dane. Podatnicy korzystający z tej metody muszą również pobrać specjalną i aktualną wtyczkę (plug-in) – obecnie obowiązuje wersja 3.0.0 – oraz oprogramowanie Adobe Reader w wersji co najmniej 8.1.4. Wszystkie programy i wtyczki są dostępne na stronie e-deklaracje.gov.pl. Drugą metodą jest wysłanie zeznania z aplikacji e-Deklaracje Desktop, którą również można pobrać z powyższej strony. Jest to program, w którym podatnik może wypełnić zeznanie (musi to zrobić sam, aplikacja mu w tym nie pomoże), sprawdzić aktualny stan prawny, a po wysłaniu pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Też drogą elektroniczną. Osoby, które zdecydują się wypełnić PIT za pomocą aplikacji, muszą ją zainstalować na swoim komputerze albo tablecie, a dodatkowo pobrać i zainstalować wtyczkę (plug-in), programy Adobe: Reader, AIR oraz Flash Player. Co ważne, aplikacja działa na komputerach, w których zainstalowany jest system operacyjny Windows, Linux lub Mac. Trzecią metodą, jaką mają podatnicy, jest skorzystanie z oprogramowania zewnętrznych producentów. Coraz więcej programów do wypełnienia PIT daje również użytkownikom możliwość wysłania wypełnionego zeznania do fiskusa przez internet.

Wypełniłem PIT i co dalej

Zeznania składane przez internet wypełniamy jak zeznania papierowe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby poprawnie wpisać datę, dane adresowe, swój identyfikator podatkowy (w przypadku małżonków – również identyfikator męża lub żony). Nie można zapomnieć o podpisaniu e-formularza. Nie jest jednak wymagany e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy, że osoby fizyczne wpiszą w odpowiednim miejscu formularza swoje dane osobowe (zwane autoryzującymi), a więc: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP, najczęściej chodzi o PESEL), datę urodzenia oraz kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2011 r. (tego, który składaliśmy w poprzednim roku). Po takimj „podpisaniu” zeznania i wysłaniu do urzędu skarbowego trzeba pamiętać jeszcze o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru (drogą elektroniczną). Jest to dokument, który potwierdza, że złożyliśmy zeznanie PIT (podobnie jak pieczęć na formularzu papierowym albo potwierdzenie nadania listu poleconego). Na dokumencie znajduje się też data złożenia zeznania.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 85 z późn. zm.).
Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2012 r., poz. 1537).
Ewelina Golińska konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte
W trakcie składania e-PIT przyczyn błędów może być wiele, od drobnych pomyłek w danych identyfikacyjnych po nieprawidłowości techniczno-sprzętowych kończąc. Oczywiście, najlepszym sposobem na uporanie się z pojawiającymi się błędami jest próba samodzielnego zidentyfikowania przyczyn błędu, a następnie ich wyeliminowanie. Niezmiernie przydatne w tym zakresie są komunikaty wysyłki pochodzące z systemu Ministerstwa Finansów zawierające opis błędu wraz z jego objaśnieniem, często wyraźnie wskazującym na przyczynę jego wystąpienia (np. komunikat 402 – Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji). Statystycznie podatnicy najczęściej popełniają błędy skutkujące pojawieniem się komunikatu 414, wskazującego na błędną weryfikację danych autoryzujących (błędy pisarskie w imieniu lub nazwisku, błędny format daty urodzenia, błędny PESEL czy nieprawidłowa kwota przychodu za poprzedni rok). W razie wystąpienia błędu tego typu konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy wprowadzone dane są poprawne, ze szczególnym uwzględnieniem, czy nigdzie nie zostały wpisane zbędne znaki w postaci np. dodatkowej spacji lub przecinka. Podobnie jest w przypadku pojawienia się innych komunikatów – należy pamiętać, że aplikacje takie jak e-Deklaracje działają w ten sposób, że z pozoru nawet nieistotne kwestie mogą efektywnie uniemożliwić podatnikowi złożenie deklaracji drogą elektroniczną (dotyczy to zarówno instalacji prawidłowego oprogramowania, jak również prawidłowego wypełnienia wszystkich wymaganych danych). Jednak gdy mimo dokonania uważnej weryfikacji, dany komunikat nadal uniemożliwia skuteczne złożenie deklaracji, podatnikowi nie pozostaje nic innego jak skontaktowanie się z działem pomocy technicznej systemu e-Deklaracje (dane kontaktowe znajdują się na stronie resortu finansów w zakładce „Infolinia i Pomoc systemu e-Deklaracje)” lub osobista wizyta we właściwym urzędzie skarbowym, gdzie nadal istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie tradycyjnej.