Rośnie liczba podatników mających problemy z terminową zapłatą podatków. Do urzędów wpływa coraz więcej wniosków o ulgę.
W ostatnich latach podatnicy coraz częściej proszą o zgodę na zapłatę podatku w ratach. W całym 2012 r. złożyli blisko 121 tys. podań, podczas gdy w 2010 r. 105 tys. Prawie połowa wszystkich dotyczyła PIT.
W opinii przedsiębiorców i ekspertów urzędy skarbowe niechętnie rozkładają podatek na raty. Taka decyzja powoduje bowiem, że bieżące wpływy budżetowe są niższe. Ale z danych Ministerstwa Finansów wynika jednocześnie, że kwota zobowiązań podatkowych, których spłata jest rozkładana na części, z roku na rok jest coraz wyższa. W 2012 roku było to ponad 660 mln zł, natomiast w 2010 r. o 100 mln zł mniej. Jeśli chodzi o sam PIT, to w zeszłym roku zgodzono się, by w ratach spłacono blisko 200 mln zł, a dwa lata wcześniej ok. 160 mln zł.