Roczna premia to dodatkowe wynagrodzenie, które może otrzymać pracownik. Stanowi ona zatem dla niego przychód ze stosunku pracy.

Pracodawca powinien rozliczyć ją jako składnik wynagrodzenia za pracę. – Oznacza to, że premie należy uwzględnić przy obliczaniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne – wyjaśnia Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Rödl & Partner. Dodaje, że pracodawca jako płatnik ma obowiązek doliczyć premie do przychodu pracownika i rozliczyć ten składnik pensji dla potrzeb urzędu skarbowego oraz ZUS.

Natomiast dla pracodawcy premia będzie kosztem uzyskania przychodu. Marzena Rączkiewicz tłumaczy, że należności wypłacane na podstawie stosunku pracy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne.