Jeżeli pracownik urzędu skarbowego samodzielnie skorygował błędy w zeznaniu rocznym podatnika, to będzie on dłużej czekać na zwrot nadpłaty.
Podatnik złożył na początku marca PIT, wykazując w nim wysoką nadpłatę, której do tej pory nie otrzymał. W urzędzie skarbowym dowiedział się, że w zeznaniu był błąd na jego niekorzyść, który urzędniczka skorygowała samodzielnie. Podatnik zastanawia się, czy urzędowa korekta mogła być powodem wydłużenia terminu zwrotu nadpłaty. Potwierdza to Marcin Retka, ekspert w dziale doradztwa podatkowego KPMG.
– Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, jednak termin ten zaczyna biec na nowo w przypadku skorygowania deklaracji – tłumaczy nasz rozmówca.