Deregulacja zawodu doradcy podatkowego nie spowoduje, że urzędnik skarbowy będzie mógł wypełnić zeznanie PIT za petenta.
Odpłatne wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomoc w tym zakresie należy do kompetencji doradców podatkowych.
– Do wykonywania tych czynności na mocy ustawy o doradztwie podatkowym uprawnieni są także adwokaci, radcowie prawni, a także biegli rewidenci – przypomina Jacek Budziszewski, dyrektor w Instytucie Studiów Podatkowych.
Deregulacja ma natomiast oznaczać uwolnienie zawodu doradcy podatkowego. Jak tłumaczy Ernest Frankowski, starszy menedżer w Deloitte, zgodnie z planami rządu, zawód doradcy podatkowego będzie dalej istniał, ale jego uprawnienia zostaną ograniczone do reprezentowania podatników, płatników i inkasentów przed fiskusem i sądami administracyjnymi.
– Usługi do tej pory wykonywane przez doradców będzie mógł świadczyć każdy zainteresowany, który ma ubezpieczenie – stwierdza Ernest Frankowski.
Dotyczy to także sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych. W związku z tym podatnicy zastanawiają się, czy deregulacja otworzy furtkę do wypełniania PIT przez urzędników skarbówki. Eksperci zgodnie twierdzą, że nie będzie takiej możliwości.
Organy podatkowe od lat pomagają podatnikom wypełnić zeznania roczne. Jest to jednak pomoc, która w ocenie naszego rozmówcy ma charakter działalności marketingowej administracji.
Podobnie uważa Patrycja Kowalczyk, doradca podatkowy w Accreo Taxand. Jej zdaniem obecnie widać odwrotną tendencję. Fiskus zachęca podatników do składania PIT przez internet, a więc porady urzędników dotyczące PIT są ograniczane.
Eksperci zwracają również uwagę na pułapkę związaną z deregulacją.

2 mln tyle zeznań rocznych PIT przesłali w tym roku podatnicy przez internet

– Może ona doprowadzić do większej liczby błędów w deklaracjach składanych przez podatników – ostrzega Patrycja Kowalczyk.
Zdaniem Jacka Budziszewskiego, umożliwienie sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy w tym zakresie są błędem, którego negatywne skutki dla budżetu państwa i podatników będą widoczne szybko. Za błędne rozliczenia podatnikom grozi obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
Wprowadzenie możliwości składania zeznań i deklaracji przez każdego może doprowadzić do patologicznych sytuacji, kiedy urzędnik organów podatkowych będzie sporządzał zeznania, wykonując jednocześnie obowiązki służbowe. Obecnie takiej możliwości urzędnicy nie mają.