Deregulacja zawodu doradcy podatkowego nie spowoduje, że urzędnik skarbowy będzie mógł wypełnić zeznanie PIT za petenta.
Odpłatne wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych oraz pomoc w tym zakresie należy do kompetencji doradców podatkowych.
– Do wykonywania tych czynności na mocy ustawy o doradztwie podatkowym uprawnieni są także adwokaci, radcowie prawni, a także biegli rewidenci – przypomina Jacek Budziszewski, dyrektor w Instytucie Studiów Podatkowych.