Jeśli w 2011 r. podatnik ponosił wydatki na internet, może je odliczyć w ramach ulgi internetowej od dochodu w zeznaniu PIT składanym do 30 kwietnia 2012 r. Potrzebne są tylko dowody na to, że korzystanie z sieci zostało opłacone.
Ulga internetowa po uldze prorodzinnej jest jednym z najpopularniejszych odliczeń, z których korzystają podatnicy. Od dochodu odlicza się wydatki poniesione w danym roku podatkowym na internet, ale nie więcej niż 760 zł za cały rok. Od rozliczenia za 2011 r. warunki korzystania z ulgi zostały nieco zliberalizowane. Teraz aby wydatki na sieć pomniejszyły podstawę opodatkowania, wystarczy posiadać dokument, który potwierdzi poniesienie wydatku i jego wysokość. Wcześniej bezwzględnie musiała być to faktura VAT.
Trzeba od razu zastrzec, że ulga internetowa nie przysługuje podatnikowi, który zaliczył wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu lub odliczył je od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym. Zatem jeśli podatnik wydatki na sieć uwzględnia w kosztach, nie może ich jednocześnie odliczyć od dochodu w rocznym PIT.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Poniesienia wydatku

Papierowego potwierdzenia

Posiadania e-faktur

Abonamentu

Limitu odliczenia

Czy trzeba uzyskać dochód, aby odliczyć ulgę internetową

Czy odliczeniu w deklaracji podlega każda wydana w roku suma pieniężna

Czy podatnik może odliczyć wydatki poniesione na sieć w ciągu roku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Krok po kroku – jak skorzystać z ulgi internetowej w PIT.