Prawie trzy razy więcej podatników ryczałtu złożyło PIT-28 za 2011 rok drogą elektroniczną w porównaniu z rozliczeniem za rok 2010.
Właśnie minął miesiąc od zakończenia rozliczenia za 2011 r. przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Liczba osób opłacających PIT w obu formach pozostaje na podobnym poziomie. Ryczałtowcy złożyli na razie 818,6 tys. rozliczeń PIT-28 za 2011 rok. Za 2010 r. było 830,1 tys. formularzy. Z kolei kartowicze złożyli 95,5 tys. informacji PIT-16A za 2011 r. i 106,9 tys. tych druków za 2010 r. Takie informacje otrzymaliśmy ze wszystkich 16 izb skarbowych.
Rozliczenie podatników ryczałtu i karty / DGP
Trzeba pamiętać, że dane z tego roku mogą jeszcze wzrosnąć, bo w urzędach skarbowych nadal trwa wprowadzanie do systemu Poltax zeznań rocznych osób opodatkowanych w formach zryczałtowanych.

Przychody z najmu i firmy

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych od kilku lat występuje stała tendencja: podatników ryczałtu prowadzących biznes ubywa, a tych zarabiających na najmie i płacących 8,5-proc. PIT przybywa. Ale i tak nadal ryczałtowców z firmą jest więcej niż osób uzyskujących tylko przychody z najmu. Tych pierwszych jest średnio ok. 65 proc., a drugich 35 proc. Choć w zależności od województwa czy miasta ta statystyka może się znacznie różnić. Przykładowo – jak podaje nam Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie – w skali woj. małopolskiego 67 proc. podatników ryczałtu wykazywało przychody z działalności gospodarczej, a 33 proc. – z najmu. W samym Krakowie proporcje są odwrotne – 60 proc. podatników ma tylko najem, a 40 proc. to przedsiębiorcy.
Na podobne proporcje zwrócił uwagę Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Z jego danych wynika, że np. w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim firm na ryczałcie było 76 proc., a osób z najmem 24 proc., w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze te proporcje wyniosły – 44 proc. i 56 proc., a w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim było to odpowiednio 66 i 34 proc.
– Generalnie częściej podatnicy wykazywali przychody z działalności gospodarczej – podsumowuje Andrzej Pieczko.
Patrząc na statystykę z poprzednich lat, liczba podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze z roku na rok jest większa. W porównaniu do roku poprzedniego w roku 2004 liczba ta wzrosła o 24 313, w roku 2005 o 23 370, w roku 2006 o 21 437, w roku 2007 o 25 659, w 2008 roku o 32 760 osób, w 2009 roku o 24 217 osób, a w 2010 roku o dalsze 52 642 osoby.

Ryczałtowcy odliczają wydatki na internet, rehabilitację i szkolenie uczniów

Co przyczyniło się do takich zmian w ostatnich latach? Wytłumaczeniem tego zjawiska są rozwiązania podatkowe obowiązujące od początku 2010 roku. Od tego momentu, jeśli wybieramy ryczałt przy najmie, stawka wynosi 8,5 proc. bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Do końca 2009 roku 8,5-proc. stawka miała zastosowanie tylko do przychodów do 4 tys. euro. Ponad tę kwotę trzeba było płacić PIT według stawki 20-proc.

Korzystanie z odliczeń

Podatnicy ryczałtu mogą korzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych po spełnieniu ustawowych warunków. Najpopularniejszą ulgą wykazywaną przez nich w deklaracjach za 2011 rok była ulga internetowa oraz odliczenie z tytułu wyszkolenia uczniów, wykorzystywane na zasadach praw nabytych.
– Podatnicy w zeznaniach PIT-28 odliczają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz najczęściej korzystają z ulgi internetowej (ok. 90 proc.), sporadycznie z ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów – potwierdza Ewa Tarnowska-Wolańska z Izby Skarbowej we Wrocławiu.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu dodaje, że ryczałtowcy rzadziej sięgali do ulgi rehabilitacyjnej, prorodzinnej czy odliczeń z tytułu przekazanych darowizn.
– Około 1/3 podatników ryczałtu wyraziła chęć przekazania 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego – zauważa Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie. Podobnie jest w innych regionach Polski.
Według Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie, co czwarty podatnik zadeklarował wsparcie na rzecz takiej organizacji.Przesyłanie e-deklaracji

Akcje informacyjne resortu finansów dotyczące rozliczeń elektronicznych zaczynają w końcu przynosić wymierne efekty. Prawie trzy razy więcej podatników ryczałtu zdecydowało się przesłać PIT-28 za 2011 rok drogą elektroniczną niż w ubiegłym. Urzędnicy fiskusa w rozliczeniu za zeszły rok dostali ponad 50 tys. PIT-28, podczas gdy w za 2010 r. było ich nieco ponad 18 tys.
– W formie elektronicznej za 2011 rok zostało złożonych 6 proc. zeznań PIT-28. Natomiast za 2010 rok złożono ich tylko 2 proc. – podaje Joanna Maksymowicz-Panek z Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Identycznie sytuacja wygląda w woj. zachodniopomorskim. W Małopolsce ten wzrost wyniósł 125 proc.
– Z roku na rok dynamicznie rośnie liczba podatników wybierających elektroniczną formę rozliczenia z urzędem skarbowym – zauważa Małgorzata Erdenberger z Izby Skarbowej w Kielcach.
Na potwierdzenie tego stwierdza, że np. w Urzędzie Skarbowym w Końskich ponad 10 razy więcej podatników wybrało elektroniczną formę rozliczenia w porównaniu z rokiem 2010. Również w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim prawie 7-krotnie więcej podatników ryczałtu rozliczyło się drogą elektroniczną.

Popełniane błędy

Mimo kilkunastoletniej praktyki wypełniania PIT-28 przez podatników nadal popełniają oni błędy w tych deklaracjach. Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy jako najczęstsze pomyłki wskazuje: błędy rachunkowe (nieprawidłowa kwota wpłaconego ryczałtu), brak zaokrągleń podatku należnego, niewypełnianie pól obowiązkowych, brak informacji o załącznikach.
Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku do tej listy dorzuca: wykazanie błędnych wpłat, wpisywanie kwot wpłaconych zaliczek przez podatnika zamiast należnych kwot podatku za poszczególne miesiące, brak podpisu.
Rzadziej brakuje pozycji podsumowujących, stosowane są stare i nieaktualne druki, podawane są błędne numery KRS organizacji pożytku publicznego.