Umowa o sprzedaż nieruchomości zostaje rozwiązana? Uzyskany został przychód podlegający opodatkowaniu i trzeba wykazać to w PIT.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przychód ze sprzedaży nieruchomości rozlicza się na zasadzie memoriałowej. Podatnik, który sprzedał nieruchomość, ma obowiązek rozliczyć przychód z tej sprzedaży, nawet gdy nie otrzyma za nią zapłaty i nastąpi rozwiązanie umowy. Istotne jest uzyskanie ceny za sprzedawaną nieruchomość potwierdzone notarialnie, a nie faktyczne otrzymanie zapłaty.
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Skarżący przedstawił, że wraz z małżonką był współwłaścicielem nieruchomości – działki, którą sprzedał spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce tej oboje małżonkowie posiadali udziały. Sprzedaż nastąpiła w październiku 2006 roku.