Ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości obejmuje nie tylko wartość budynku, ale również wartość gruntu, na którym jest on postawiony. Taką korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny.
NSA nie zgodził się z poglądem organów podatkowych, że podatnicy sprzedający nieruchomość i korzystający z ulgi meldunkowej mogą uniknąć zapłaty podatku tylko w odniesieniu do wartości sprzedawanego mieszkania lub domu. Od wartości gruntu powinni zapłacić 19-proc. podatek. Według fiskusa wynika to z tego, że art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 roku posługuje się pojęciem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a wszelkie ulgi należy interpretować ściśle.
Sędzia Stanisław Bogucki podkreślił, że jeśli obowiązek podatkowy związany jest przychodem ze zbycia nieruchomości, to prawa do ulgi dotyczącej tego przychodu nie można interpretować wąsko. Jeśli przepisy ustawy podatkowej nie definiują pojęcia nieruchomości ani odpłatnego zbycia, to zasady wykładni prawa nakazują odwołać się do wykładni systemowej. W przypadku ulgi meldunkowej są to przepisy kodeksu cywilnego.