PIT wylicza się bez kosztów uzyskania przychodów, gdy kwota z umowy-zlecenia nie przekracza 200 zł.
Podatnicy, którzy w ubiegłym roku zarabiali na drobnych zleceniach – nieprzekraczających 200 zł – i opłacali od nich 18-proc. PIT, nie muszą wykazywać tych kwot w PIT składanych do 30 kwietnia 2012 r.
Według Doroty Dąbrowskiej, doradcy podatkowego w KNDP, od przychodów uzyskiwanych w związku z drobnymi zleceniami pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 18 proc. przez podmiot wypłacający to wynagrodzenie (płatnik). Przychody te nie łączą się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali.
– Zryczałtowany podatek od drobnych zleceń, w których wynagrodzenie wynosi 200 zł, jest obliczany, pobierany i wpłacany przez płatnika PIT do właściwego urzędu skarbowego – tłumaczy Dorota Dąbrowska.
Tym samym na podatniku nie ciążą żadne obowiązki podatkowe związane z rozliczeniem takiego wynagrodzenia. Wszystkie obowiązki związane z rozliczeniem podatku od takiego wynagrodzenia spoczywają na płatniku, czyli osobie, która wypłaca należności.
Wskazane zasady rozliczenia PIT dotyczą też m.in.przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

43 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Warto przypomnieć, że zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. jest pobierany w sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Inna sytuacja występowała przed 1 stycznia 2011 r. Wtedy naliczaliśmy podatek ryczałtowy, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekraczała miesięcznie od tego samego płatnika 200 zł. Wtedy też decydowała kwota na umowie, ale znacznym utrudnieniem była konieczność sumowania umów w miesiącu, gdy opiewały one na małą wartość np. 50 zł.