Ministerstwo Finansów nie widzi potrzeby wprowadzenia dla emerytów i rencistów odrębnego trybu deklarowania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1316/12) poinformował, że wprowadzenie takiego rozwiązania, np. przez oświadczenie składane bezpośrednio w urzędzie skarbowym, i tak nie wyeliminuje konieczności wypełnienia przez emeryta i rencistę dodatkowego druku podatkowego lub kontaktu z administracją podatkową.
Według MF świadczeniobiorców organów rentowych obowiązują takie same zasady przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak pozostałych podatników PIT, tj. pracowników, przedsiębiorców, zleceniobiorców czy osoby bezrobotne pobierające zasiłek. W konsekwencji należy samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. W ocenie ministerstwa nie powinno to stanowić bariery dla świadomych obywateli. Tym bardziej że corocznie w czasie akcji rozliczeniowej PIT uruchamiane są liczne punkty konsultacyjne zarówno w siedzibach organów podatkowych, jak i w urzędach gminy. Dodatkowo organizowane są dni otwarte w urzędach skarbowych, pracujące soboty oraz wydłużane są godziny pracy. Dostępna jest też infolinia podatkowa.