Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. PIT za 2011 r. wraz z rachunkami bankowymi na 13 stycznia 2012 r.
Na liście znajduje się ponad 7 tys. organizacji uprawnionych do otrzymania wpłat jednoprocentowych. Podatnicy, którzy chcą podzielić się podatkiem z rozliczenia za ubiegły rok, powinni korzystać z tej listy, wybierając organizacje do wsparcia. Wtedy będą mieć pewność, że pieniądze trafią do uprawnionego podmiotu.
pdf icon Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1 proc. podatku za 2011 roku
pobierz plik
Gdy numer konta w tym wykazie jest błędny lub został zmieniony albo organizacja wcześniej nie miała statusu OPP i do tej pory go nie podawała, powinna zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby, w formie pisemnego oświadczenia, aktualny numer konta bankowego. Ma na to czas do 31 stycznia.
Kolejny wykaz, zawierający te aktualizacje, publikowany jest przez MPiPS 15 lutego. Ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku będzie znana do 15 marca.