Wczoraj był ostatni dzień na wysyłanie tych formularzy. Na drogę elektroniczną zdecydowało się ponad 44 tys. osób. A to jeszcze dane nieostateczne. W ubiegłorocznym rozliczeniu było to nieco ponad 24 tys. osób.

Podatnicy tak jak w zeszłym roku mogą przesyłać druki: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, bez dodatkowych wymogów. Zamiast e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem można podać pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r. W przypadku kilkudziesięciu innych deklaracji, które mogą składać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne (np. PCC-3, VAT-7, VAT-UE, PIT-11), wymagany jest jednak podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem.

Popularność e-PIT-ów

Popularność e-PIT-ów

źródło: DGP