Urzędy skarbowe nie pozwalają małżonkom złożyć jednego PIT za 2011 rok, gdy nie uzyskali przychodów opodatkowanych ryczałtem, ale złożyli oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
Mąż i żona mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia po spełnieniu ustawowych warunków. Pozwala im to na spore oszczędności, zwłaszcza gdy jedno z małżonków nie zarobiło nic w danym roku. Kłopoty pojawiają się, gdy małżonkowie wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie uzyskali przychodów, od których ryczałt trzeba zapłacić.
– Małżonkowie mają pełne prawo do wspólnego rozliczania się. Jasno i bezspornie wynika to z art. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku w związku z przepisami ustawy o PIT, zgodnie z którym cała ustawa (ryczałt) nie ma zastosowania, gdy nie wystąpią w ogóle przychody – uważa Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Piekielnik i Partnerzy.