Urzędy skarbowe nie pozwalają małżonkom złożyć jednego PIT za 2011 rok, gdy nie uzyskali przychodów opodatkowanych ryczałtem, ale złożyli oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.
Mąż i żona mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia po spełnieniu ustawowych warunków. Pozwala im to na spore oszczędności, zwłaszcza gdy jedno z małżonków nie zarobiło nic w danym roku. Kłopoty pojawiają się, gdy małżonkowie wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie uzyskali przychodów, od których ryczałt trzeba zapłacić.
– Małżonkowie mają pełne prawo do wspólnego rozliczania się. Jasno i bezspornie wynika to z art. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku w związku z przepisami ustawy o PIT, zgodnie z którym cała ustawa (ryczałt) nie ma zastosowania, gdy nie wystąpią w ogóle przychody – uważa Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Piekielnik i Partnerzy.
Inne stanowisko prezentują sądy. Przykładowo NSA (wyrok o sygn. akt II FSK 1940/08) uważa, że należałoby dookreślić, czy zgłoszone do opodatkowania w ramach ryczałtu przychody dotyczą pozarolniczej działalności gospodarczej, czy przychodów z najmu. Gdy wybór ryczałtowej formy opodatkowania dotyczy przychodów z działalności, złożenie zeznania z małżonkiem jest zdaniem sądu niemożliwe, nawet gdy przychód w danym roku nie wystąpi. W takim przypadku nie ma żadnego znaczenia, czy podatnik osiągnął jakikolwiek przychód z działalności.

92 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

– Orzeczenie to jest nietrafne. Skład orzekający, wydaje się, nie wziął pod uwagę wskazanego wyżej przepisu – ocenia Tomasz Piekielnik.
Co powinni więc zrobić podatnicy, jeśli nie chcą narazić się na spór z fiskusem? Wydaje się, że po prostu rozliczyć się odrębnie.
Jednak gdy wybór ryczałtu dotyczy wyłącznie przychodów z najmu, możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków.
Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG, przypomina, że jeżeli chociaż jeden z małżonków prowadził w roku podatkowym działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, ryczałtu bądź też dokonał wyboru 19-proc. podatku liniowego oboje tracą możliwość skorzystania z preferencyjnego, łącznego opodatkowania. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje to, że podatnik nie osiągnął w roku podatkowym żadnych przychodów z działalności gospodarczej (m.in. przez czasowe zawieszenie jej prowadzenia).
– Samo dokonanie wyboru opodatkowania działalności w wymienionych formach pozbawia go możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem – stwierdza Joanna Michalska.
Należy też pamiętać, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc.) nie tracą możliwości złożenia wspólnego zeznania podatkowego.
Mąż i żona złożą jeden PIT, jeśli:
● istniała między nimi wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy,
● pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
● żadne z nich w roku nie prowadziło działalności gospodarczej objętej kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
● żadne z nich nie prowadziło w roku działalności gospodarczej opodatkowanej 19-proc. liniowym PIT.Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2012 r. (nr IPTPP1/443-941/11-2/IG).