Mąż i żona mogą skorzystać z prawa do łącznego opodatkowania swoich dochodów w PIT 2011. Ta preferencja uzależniona jest jednak od wielu czynników, w tym stażu małżeńskiego oraz źródeł przychodów.

Czy ślub 1 stycznia umożliwi skorzystanie z preferencji

Małżonkowie wzięli ślub 1 stycznia 2011 r. Czy będą mogli rozliczyć się wspólnie za ubiegły rok?

Czy separacja pozwala małżonkom na preferencję

Postanowieniem z 15 czerwca 2011 r. sąd orzekł separację na zgodne żądanie małżonków. Mimo tego małżonkowie – jak co roku, chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Czy będą mieli taką możliwość?

Czy ograniczenie wspólności ma znaczenie

Małżonkowie w maju 2011 r. zawarli notarialną umowę ograniczającą ich wspólność majątkową małżeńską. Stanowi ona, że wszelkie nieruchomości i prawa do lokali, nabyte przez każdego z małżonków po jej zawarciu, stanowić będą majątek osobisty męża lub żony. Czy taka umowa pozbawi ich wspólnego rozliczenia?

Czy liczy się data uprawomocnienia rozwodu

Wyrok rozwodowy zapadł w grudniu 2011 r. i uprawomocnił się już w 2012 r. Czy byli małżonkowie zachowali prawo do wspólnego rozliczenia za ubiegły rok?

Czy dzierżawa pozbawi wspólnego rozliczenia PIT

Podatniczka jest właścicielką działki rekreacyjnej, którą od 2011 r. wydzierżawia. W trakcie roku od przychodów z dzierżawy płaciła ryczałt ewidencjonowany. Czy w takim wypadku straci prawo do wspólnego rozliczenia z mężem?

Czy zawieszenie firmy pozwoli na małżeński PIT

Podatnik od trzech lat prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i w związku z tym nie rozlicza podatku z żoną. Jednak przez cały 2011 r. działalność podatnika z związku z jego problemami zdrowotnymi była zawieszona. Podatnik otrzymywał wyłącznie rentę i żadnych przychodów opodatkowanych ryczałtem. Czy za 2011 r. dochody z renty może rozliczyć wspólnie z dochodami żony z pracy?

Czy zagraniczne zarobki zawsze można ująć w jednym PIT

Mąż podatniczki mieszka i pracuje w Austrii. Podatniczka uzyskuje w Polsce niewielki dochód z renty, a rodzinę w zasadzie utrzymuje mąż. Czy w tej sytuacji małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy małżonkowie utracą prawo do wspólnego rozliczenia PIT za 2011 rok.