Osoby pracujące za granicą bardzo często muszą rozliczyć się z zagranicznych dochodów nie tylko w kraju ich uzyskania, lecz również w Polsce. Stawki podatku w Polsce nie zawsze są jednak korzystniejsze niż w innych krajach. Dlatego warto zwrócić uwagę na ulgę abolicyjną, która pozwoli na zmniejszenie polskiego podatku.
– Obowiązek rozliczenia się w Polsce z zagranicznych dochodów dotyczy osób mających tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce – wskazuje Radomir Graj, dyrektor departamentu podatkowego Accace.
Dotyczy to tych osób, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, tj. ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych znajduje się w Polsce lub przebywają na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wystarczy zatem, że jeden z tych warunków jest spełniony i dana osoba zobowiązana jest rozliczyć zagraniczne dochody przed polskim fiskusem.